Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA - 13/05/2013


Reconeixement de la UE a les eines de la UOC per a l'aprenentatge en línia d'idiomes


Logotip de la plataforma SpeakApps

Aquesta plataforma, finançada pel programa europeu Lifelong Learning, cerca acostar al professorat de llengües les eines desenvolupades pel projecte, que tenen per objectiu millorar la producció oral dels estudiants
Actualment l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) de la UOC treballa per a la valoració i transferència d'aquest projecte.


Es tracta d'un projecte d'R+D+I europeu coordinat per la UOC i liderat per Christine Appel, professora de l'Escola de Llengües de la Universitat, i Francesc SantanachiMuriel Garreta, de l'Àrea de Tecnologia Educativa.

SpeakApps consta d'un conjunt d'eines en línia per a la pràctica de producció i interacció oral en l'aprenentatge de llengües estrangeres. El Videochat, el Langblog i el Tandem,estan enfocats a diferents tipus d'activitats i s'adrecen a qualsevol estudiant independentment del seu nivell en una determinada llengua. El Langblog és una eina per a la pràctica de producció oral. El Videochat és un sistema de videoconferència per a grups petits. Tandem consisteix en un gestor de continguts per a les activitats en videoconferència. A més s'han desenvolupat activitats i materials per a l'educació de llengües. Aquestes activitats es troben a un repositori,SpeakApps Open Educational Resources, on es poden fer cerques per criteris, amb un editor incorporat per a la creació de tasques en línia.

Actualment, aquestes eines són utilitzades per a l'aprenentatge d'idiomes a l'Escola de Llengües de la UOC.

La valoració de la UE

9 sobre 10 de puntuació mitjana final. Aquesta és la qualificació que han atorgat l'agència i els experts que han elaborat la valoració del projecte per a la Comissió Europea. L'informe valora positivament la creativitat i sostenibilitat de SpeakApps, destacant-ne el bon ús de les eines de vídeo i la interactivitat, a més de l'elevada participació en la seva prova pilot, amb 7.180 estudiants i 643 professors.

A més, l'agència i els experts posen de relleu la difusió dels seus resultats amb l'ús de les xarxes socials, como ara Youtube, Slideshare, Picassa i Twitter, que han permès al web arribar a 7.000 visitants únics i a 27.000 pàgines vistes.

Quant a la gestió financera, s'ha destacat la redistribució dels objectius aprofitant el finançament disponible.

La iniciativa

Les tres eines de SpeakApps van ser impulsades inicialment per mitjà d'altres convocatòries d'ajuts. Langblog va tenir finançament de la convocatòria d'ajuts de suport a la formació de la Generalitat de Catalunya (MQD). Videochat va obtenir un ajut per la convocatòria interna de la UOC d'ajuts a projectes d'innovació, APLICA, que anualment convoca el Vicerectorat de Recerca i Innovació de la Universitat. En el cas de Tandem, l'eina va obtenir finançament tant de la convocatòria MQD com d'APLICA.

Posteriorment, aquestes eines es van integrar en el projecte SpeakApps que va ser aprovat com a proposta de finançament a la convocatòria europea Lifelong Learning Programme, KA2 Languages 2010, gràcies a la qual la UOC va coordinar un projecte amb la participació de les universitats de Groningen a Holanda, la Universitat de la Ciutat de Dublín, la Universitat de Jyväskylä (Finlàndia), i la Universitat dels Jagellons (Polònia),Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.