Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 13/09/2012


Indra signa un conveni marc amb la Univeristat Autònoma de Barcelona per col·laborar en activitats d'R+D+I


Ambdues institucions impulsaran la signatura de convenis específics entre Indra i diferents grups de recerca de la UAB, així com el desenvolupament de projectes conjunts d'R+D+i en diferents línies d'activitat, entre d'altres, les associades al sector aeronàutic
Igualment, està previst promoure les relacions acadèmiques per a la realització de seminaris i sessions de formació, l'intercanvi d'experiències i la mobilitat de professors i alumnes de postgrau de la UAB per a la formació en temes de recerca a Indra.


El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Ferran Sancho, el director d'Innovació d'Indra, José Luis Angoso, i el director de Relacions amb Universitats de la multinacional tecnològica, Carlos Fernández, van presentar el passat 13 de setembre al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, el conveni marc de col·laboració assolit per ambdues institucions per tal de dur a terme de manera conjunta diferents activitats en l'àmbit de l'Investigació i el Desenvolupament.

Aquest acord crea un marc estable de cooperació i reforça la relació de la multinacional amb la UAB, que des de 2007 han col·laborat en diferents projectes de R + D + I especialment en l'àmbit aeroespacial. Indra és ja un dels membres del Clúster d'Innovació Tecnològica en Gestió Aeronàutica de la UAB, una de les principals apostes del UAB Campus d'Excel · lència Internacional, juntament amb associacions com BAIE (Barcelona Aeronautics & Space Association) i empreses punteres del sector.

La universitat com a font d'innovació i talent

Indra s'emmarca aquesta iniciativa dins del seu compromís amb la innovació, base del seu negoci i eix de la seva sostenibilitat com a companyia. En el seu model d'innovació oberta, la companyia busca i potencia la innovació internament, però també a través de la seva relació amb clients, socis, proveïdors, universitats i institucions del coneixement i amb la societat en general.

Per a la multinacional de TI la universitat és la font de coneixement imprescindible que li permet mantenir aquest compromís amb la innovació. Per això manté relació amb unes 200 universitats i centres de recerca, principalment a través de càtedres, acords i projectes de R + D.

Indra a Catalunya

Indra compta a Catalunya amb prop de 3.000 professionals repartits en 8 centres de treball a les províncies de Barcelona i Lleida. La seva seu a la regió es troba al districte tecnològic del 22 @ a Barcelona, ??on va ser una de les primeres empreses a instal · lar.

Al Parc Científic i Tecnològic de Lleida compta amb un programari Lab que, com a part de la xarxa global de Programari Lab d'Indra, dóna suport a les operacions de la companyia a tot el món. També manté a Lleida un Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU), des del qual es dóna suport 24x7 a companyies implantades tant dins com fora d'Espanya.

Indra

Indra és la multinacional tecnològica líder a Espanya i una de les principals d'Europa i Llatinoamèrica. És la segona companyia europea del seu sector per inversió en R + D, amb 550 M € invertits en els últims tres anys. Les vendes el 2011 van ascendir a 2.688 M € i en l'actualitat més de la meitat dels ingressos procedeixen del mercat internacional. Compta amb 40.000 professionals i amb clients en 118 països.

Universitat Autònoma de Barcelona

La UAB forma un entramat multidisciplinari que reuneix docència, investigació, plataformes tecnològiques, transferència de tecnologia i creació d'empreses. Compta amb més de 3.500 professors investigadors, i prop de 35.000 estudiants. Està posicionada en els principals rànquings internacionals entre les 200 millors universitats del món i entre les 100 millors d'Europa, reconeguda per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca, així com per la qualitat formativa en els àmbits de ciències socials, humanitats, ciències experimentals, biociències, ciències de la salut, enginyeria i tecnologia.

El Clúster d'Innovació Tecnològica en Gestió Aeronàutica de la UAB neix de la necessitat de formació i d'investigació que estaran associades al desenvolupament del nou sistema europeu de gestió del trànsit aeri. La UAB s'ha posicionat en els darrers anys com a referent en formació en el camp de Gestió Aeronàutica, havent estat escollida per formar part del pla de formació de directius i quadres intermedis d'AENA, membre associat de SESAR Joint Undertaking i havent participat en projectes de investigació i de transferència de tecnologia amb empreses punteres del sector aeronàutic.

Més informació:

Gabinete de Prensa de Indra (Madrid).

Tlf.: + (34) 91 480 97 01

indraprensa@indracompany.comPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.