Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

RECERCAT - 01/10/2010


Scientix: un nou portal de la UE a Internet per a l'ensenyament de les ciències


Portada Scientix

Scientix és un nou portal web plurilingüe que facilitarà l'intercanvi de materials, recursos i experiències entre totes les persones interessades en l'ensenyament de les ciències en la Unió Europea
El web s'ha creat amb finançament del programa Ciència i Societat del 7è Programa marc (7PM) i està administrada per la Xarxa Escolar Europea (EUN).


Aquest lloc web està dirigit a totes les persones interessades en l'ensenyament de les ciències, professorat, personal investigador, responsables polítics, joves, pares i mares. Scientix proporciona un punt únic d'accés a informes i recursos relatius a la docència elaborats en el marc de projectes finançats pel sisè i el setè programes marc de recerca i desenvolupament tecnològic de la UE, el Programa d'Aprenentatge Permanent (administrat per la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea) i diversos programes estatals. Concretament, a través d'aquest portal el professorat pot accedir a una gran varietat de recursos didàctics que poden aprofitar en les seves classes.

Convé destacar que les persones usuàries registrades poden sol·licitar que un recurs determinat sigui traduït a qualsevol de les 23 llengües oficials de la UE. A més, els i les docents poden proposar nous projectes o esdeveniments i compartir idees i experiències amb altres professors i professores d'Europa. La pàgina web està disponible en sis idiomes (alemany, anglès, espanyol, francès, italià i polonès) i compta també amb una secció de notícies i una agenda d'esdeveniments.

Web Scientix

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.