Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Ajuntament de Terrassa - 15/02/2011


CALOR VERDE RADIANT: una solució innovadora per a la climatització d'instal·lacions esportives


Club Gimnàstic Terrassa

El Club Gimnàstic Terrassa instal·la aquest nou sistema de climatització
El Club Gimnàstic Terrassa, per a la climatització de les seves instal·lacions, ha implementat un nou sistema conegut com a Calor Verde Radiant. Aquesta s'ha considerat com una solució molt vàlida per a les necessitats del club, per dos motius principals: pel seu baix consum energètic, per ser un sistema totalment saludable, compatible amb la pràctica esportiva doncs no escalfa l'aire ni carrega l'ambient, i perquè permet climatitzar espais oberts sense requerir el mateix nivell d'aïllament tècnic que necessiten altres sistemes d'escalfament per aire.


CARACTERÍSTIQUES D'AQUEST NOU SISTEMA

Calor Verde Radiant és un nou sistema de calefacció que genera calor d'una manera totalment diferent als sistemes tradicionals amb un alt nivell d'eficiència energètica facilitant un alt nivell d'estalvi energètic, a l'hora que, s'aconsegueixen importants beneficis per a la salut amb la seva instal·lació. Bàsicament, Calor Verde Radiant imita el procés del sol en escalfar la terra de la forma més eficient, estalviant entre un 30-50% del consum d'energia de qualsevol sistema actual.

COM FUNCIONA CALOR VERDE RADIANT

Calor Verde Radiant és connecta directament a la xarxa elèctrica, controlada per un termòstat que regula la seva temperatura. Un cop connectada la lleugera placa comença a emetre calor a una determinada freqüència de raigs infraroigs que penetren a la superfície dels objectes escalfant-los.

El raig infraroig, tal com s'ha dit anteriorment, escalfa l'aire com ho fan la resta de sistemes de calor existents al mercat. Els sistemes tradicionals escalfen l'aire, el qual puja cap al sostre i desplaça l'aire més fred cap al terra, on el calor és més necessari.

Calor Verde Radiant escalfa únicament els cossos amb els que entra en contacte: terra, parets, objectes,etc. Aquests a l'hora, escalfen l'ambient d'una forma sana, natural i sense viciar l'aire.

PROPIETATS DE LA PLACA

La placa de Calor Verde Radiant presenta tot una sèrie propietats les quals algunes d'elles es descriuen tot seguit:


 • Permet garantir un elevat estalvi energètic
 • Uniformitat de temperatura, sense canvis tèrmics bruscs.
 • La inèrcia tèrmica dels materials permet un major confort i que el calor es mantingui més.
 • Efecte antibacterià amb la nanoplata
 • No necessita manteniment, es auto-netejable.
 • Absorció de pudors per la emanació d'ions negatius
 • No reseca l'ambient i absorbeix l'humitat
 • Silenciosa
 • Plaques per encastar o bé de superfície de diferents mides: 60x60cm, 60x90 cm, 60x120 cm, 60x150 cm, 60x180 cm. Plaques lleugeres tipus plaques de cel ras armstrong.
 • Fàcil instal·lació, sense generar cap mena de trasbals a l'usuari.

EFECTES BENEFICIOSOS PER A LA SALUT

Els beneficis que provoca per a la salut, es fan seguint les indicacions de la OMS (Organització Mundial de la Salut), ja que la franja d'infraroig en la qual treballa la placa, es considera que està dintre la longitud d'ona (nm) millor per a la salut.


 • Millora l'activitat a les cèl·lules de la pell
 • Redueix el dolor articular i muscular en artrosis i artritis.
 • Fa més fort el sistema immunològic
 • Afavoreix la fagocitosis al nostre organisme
 • Produeix una marcada disminució dels àcids grassos
 • Augmenta la temperatura corporal
 • Millora el flux sanguini a les extremitats
 • Augmenta la intensitat dels ritmes cerebrals
 • Disminueix acidificació sanguínia
 • Transpiració saludable
 • Estimula el sistema cardiovascular
 • Redueix sistematologies dels processos d'asma infantil
 • Alleugerament de l'estrès
 • Etc.

MAJOR EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Pel què fa al consum, aquest és el sistema més eficient, sigui en relació amb sistemes basats en consum elèctric, com en sistemes de consum de gas o gasoil. La relació de cost respecte a altres sistemes, partint que Calor Verde és igual a 100, seria la següent:

CALOR VERDE RADIANT 100,00

CALDERA GAS-OIL 240,98

CALDERA A GAS NATURAL 207,77

RADIADORS ELÈCTRICS 188,23

BOMBA CALOR 190,11

EL MILLOR SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

Després de valorar tots aquests elements, el Club va considerar que aquest era el sistema més eficient, econòmic i saludable, i es va procedir a la seva instal·lació.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.