Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Mina Pública d'Aigües de Terrassa - 15/03/2012


Aigües de Terrassa, membre del "Club Excelencia en Gestión"


Logotip Aigües de Terrassa

Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA ha estat admesa en el selecte CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN, que té com a referència la EFQM (European Fundation for Quality Management)
Aigües de Terrassa ha manifestat reiteradament i manté el ferm compromís de complir amb els més alts nivells de qualitat tal i com té certificats per la norma UNE-EN ISO 9001, de gestió ambiental UNE-EN ISO 14001 i EMAS. El Laboratori Ambiental, a més està acreditat per ENAC, segons norma UNE-EN ISO 17025.


La voluntat d'anar sempre un pas per endavant de les exigències normatives, fa que aquest exercici 2012, i fruit del treball iniciat ja fa més de dos anys, el repte sigui aconseguir la Certificació d'Excel·lència Empresarial, EFQM, com a pas important i qualitatiu pel que fa al compromís essencial amb els nostres clients, proveïdors, empleats, administracions i accionistes, de millorar i mantenir l'alt grau d'exigència i seguretat, que aquestes certificacions imposen en el dia a dia de la gestió empresarial.

Un reconeixement a la tasca que ja fa temps que estem duent a terme, i alhora un pas important per a aconseguir aquesta nova certificació significa l'admissió, amb efectes del 6 de febrer, al "Club Excelencia en Gestión", presidit pel Sr. Juan Antonio Zufiria, qui, des de 2009 és el President Executiu d'IBM España. En l'actualitat en formen part, més de 300 empreses, dels més diversos sectors i grandàries i que representen el 30% del PIB estatal.

El Club, fundat l'abril de 1991 amb el nom de Club Gestión de Calidad, per part dels vint-i-un primers executius de les més importants empreses espanyoles, és una associació privada sense ànim de lucre que des dels seus inicis ha pres com a referència l'EFQM com a model d'excel·lència empresarial i que té com estratègia l'acceleració de la transformació de les organitzacions membres per tal que competeixin i es desenvolupin en una economia globalitzada, intercanviant pràctiques i introduint models de gestió, del que destaquen, els valors socials, l'excel·lència en totes les seves dimensions, l'aposta per la innovació tot comptant necessàriament amb un capital humà emprenedor. En resum, del fer les coses bé, s'aposta pel fer bé les coses que s'han de fer.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.