Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Relacions Europees i Internacionals - 30/04/2010


El Consell d'Europa atorga a Terrassa el premi "Bandera d'honor europea"


Logotip del Consell d'Europa

És una de les poques ciutats en rebre dos premis europeus en només un any.
El Consell d'Europa ha atorgat a l'Ajuntament de Terrassa un nou premi en reconeixement a la tasca realitzada a favor de la construcció europea. Es tracta de la "Bandera d'Honor d'Europa", un guardó que s'afegirà al "Diploma Europeu" amb què l'Ajuntament de Terrassa va ser distingit l'any passat.


D'aquesta manera, Terrassa és converteix en una de les poques ciutats que ha rebut dos premis del Consell d'Europa en anys consecutius, fet que referma que "estem treballant activament per la construcció europea", ha afirmat l'alcalde de Terrassa, Pere Navarro, en conèixer la concessió de la "Bandera d'Europa". L'alcalde ha manifestat la seva satisfacció per aquest segon premi, perquè "reconeix la nostra tasca a favor del treball en xarxa, però sobretot la nostra vocació per assolir una Europa unida i forta". Aquest premi contribuirà a que Terrassa continuï avançant i sent una referència dels treballs de les ciutats i el posicionament del municipalisme dins de la Unió Europea.

La "Bandera d'Honor d'Europa" és una de les quatre modalitats del "Premi d'Europa", creat l'any 1955 i que atorga cada any aquesta organització amb l'objectiu de promoure l'establiment de millors relacions entre tots els ciutadans d'Europa i la idea europea. El premi consisteix en una bandera brodada en or que els representants del Consell Europeu lliuraran a l'alcalde de Terrassa, Pere Navarro, en el transcurs d'un acte solemne que tindrà lloc a la nostra ciutat. En el cas del "Diploma d'Europa", la cerimònia es va celebrar al Palau d'Europa d'Estrasburg, coincidint amb la celebració de la sessió de juny de l'Assemblea Parlamentària. Les altres dues modalitats de premis es denominen "Placa d'Honor" i "Premi Europa", que és la més alta distinció de les quatre que s'atorguen. Per assolir aquest premi, cal haver rebut prèviament les altres tres categories.

Les quatre modalitats del "Premi d'Europa" s'adrecen als municipis europeus que s'hagin agermanat amb un o més municipis estrangers i que actuïn activament per reforçar la relació amb els seus socis europeus. La selecció va a càrrec de la Comissió de Medi Ambient, Agricultura i Assumptes Territorials de l'Assemblea Parlamentària, i concretament, a la seva Subcomissió del Premi d'Europa. En la convocatòria del 2010, Terrassa ha estat la única ciutat d'Espanya en rebre la "Bandera d'Europa".

El Consell d'Europa, creat el 1949, té la seu al Palau d'Europa d'Estrasburg i està format actualment per 46 Estats Membres. Els seus dos òrgans estatutaris són el Comitè de Ministres (format pels ministres d'assumptes exteriors dels 46 Estats Membres o pels seus representants) i l'Assemblea Parlamentària (formada per delegacions dels 46 parlaments nacionals).

El Consell d'Europa ha valorat la participació de Terrassa en diverses xarxes i plataformes europees, com és el cas de:


  • Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Terrassa és membre de la CGLU des de la seva fundació, a París, el maig de 2004, i participa activament en els grups de treball, les activitats i les i campanyes que es porten a terme.
  • El Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE). El CMRE es la secció europea de CGLU. La participació dels municipis espanyols es canalitza a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). No obstant, Terrassa manté contactes intensos amb la institució y els seus representants. Terrassa ha estat nomenada per la FEMP com a representant de la federació en dues comissions treball del CMRE: Política Territorial i Cohesió i Ocupació i Assumptes Socials.
  • Eurocities. Xarxa de les principals ciutats europees. Fundada el 1986, la xarxa compta amb més de 130 municipis de 30 Estats Europeus. L'Ajuntament de Terrassa ha estat membre associat entre els anys 2003 i 2008 (sense vot a l'assemblea) i ha participat en dos fòrums, el de Desenvolupament Econòmic i el de Societat del Coneixement. Des de gener del 2009, Terrassa i les 10 ciutats del seu entorn, són membres de ple dret de la xarxa.
  • Agermanaments: Terrassa està agermanada institucionalment amb les ciutats d'Örebro (Suècia) i Pamiers (França).
  • Altres relacions amb països europeus:

- Toulouse: les relaciones entre Terrassa i Toulouse són intenses. Existeixen col·laboracions bilaterals en diferents àmbits des de fa dècades, Actualment, els principals àmbits de col·laboració són les infrastructures i les comunicacions per carretera, com ara l'eix viari E-9. També es donen intercanvis socioeconòmics i culturals a través de les respectives cambres de comerç i entre la Universitat de Toulouse i la Universitat Politècnica de Catalunya en Terrassa.

- Nottingham: S'ha col·laborat en assumptes relacionats amb la cultura i la indústria audiovisual. Una delegació de l'Ajuntament de Terrassa va visitar Nottingham i la regió de West Midlands entre el 3 y el 4 de abril de 2008 para intercanviar punts de vista i experiències al voltant de la indústria audiovisual.

- Aley (Líbano). Terrassa manté un conveni de col·laboració amb aquesta ciutat libanesa, amb l'objectiu de promoure el desenvolupament d'ambdues col·lectivitats i els intercanvis i col·laboracions a través de programes europeus.


  • Projectes europeus: L'Ajuntament de Terrassa ha participat en nombrosos projectes cofinançats per la Unió Europea des de fa molts anys. Els projectes desenvolupats en els darrers cinc anys són:

- I-Quality d'Afers Socials

- Isac+6

- Texmedin

- Q-Placements

- Interregional Entrepreneurial Teams (E-Teams)

- Co.Med.tex.ters

- PIMMS (Partner Initiatives for the development of Mobility Management Services)


  • Celebració d'esdeveniments europeus per part de l'Ajuntament de Terrassa, com ara, l'organització de la sessió descentralitzada de la Cimera de Govners Locals, el 50è aniversari de la firma del Tractat de Roma, l'Any Europeu de la Igualtat d'Oportunitats per a tots, la Jornada Internacional "El fil de la innovació". Des de l'any 2004, l'Ajuntament celebra un acte institucional al Saló de Plens per commemorar el Dia d'Europa. Altres iniciatives són el Curs d'Estiu sobre la Unió Europea que es fa cada any des del 2006 o l'edició del butlletí Terrassa.eu.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.