Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Universitat i Societat del Coneixement - 20/12/2010


Terrassa és distingida "Ciudad de la Ciencia y la Innovación"


Logotip INNPULSO Ciutats de la Ciència i la Innovació

Es tracta d'un reconeixement que atorga el "Ministerio de Ciencia e Innovación" a aquells ajuntaments (un total de 30 a tota Espanya, 10 dels quals per a ciutats de més de 100.000 habitants, categoria en la que competia Terrassa) que han realitzat un esforç per a potenciar el coneixement i les infraestructures innovadores científiques, tecnològiques i socials, propiciant el canvi cap a un model econòmic sostenible
Els beneficis que comportarà el distintiu seran la promoció de la ciutat a nivell nacional i internacional amb temes relacionats amb la I+D+i i el desenvolupament basat en el coneixement, la consideració preferent per a la ubicació d'instal·lacions científiques i tecnològiques de titularitat o participació estatal i la celebració de congressos i seminaris d'Investigació, entre d'altres.


A aquesta convocatòria 2010, l'atorgament del distintiu ha estat vinculat als projectes innovadors que han obtingut finançament a càrrec del "Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010".

Terrassa ha finançat aquest any un total de 34 projectes amb càrrec als FEOSL, 23 dels quals són innovadors. A més a més, la ciutat compta amb el Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, el potencial universitari, el potent i variat teixit empresarial i un partenariat públic i privat i un teixit social implicat.

Les ciutats que obtinguin el distintiu (30 a tota Espanya, 10 de les quals per a municipis de més de 100.000 habitants) passaran a formar part de la Xarxa INNPULO que agrupa als municipis guardonats.

Els beneficis que comportarà el distintiu seran:


  • Autorització per a l'ús de la distinció en la comunicació i promoció de la ciutat, a nivell nacional i internacional.
  • Impuls de projectes col·laboratius entre els municipis que s'integrin a la Xarxa de ciutats de la "Ciencia y la Innovación".
  • Integració de la Xarxa com a entitat referent dins del Grup de treball MICINN-MITYC sobre turisme científic.
  • Promoció internacional de les Ciutats de la Ciència i la Innovació en esdeveniments internacionals relacionats amb I+D+i i el desenvolupament basat en el coneixement.
  • Consideració preferent d'aquestes ciutats per a la ubicació d'instal·lacions científiques i tecnològiques de titularitat o participació estatal.
  • Priorització d'aquestes ciutats com a llocs preferents per a organitzar reunions del departament amb les Comunitats Autònomes i d'altres agents del sistema de I+D, així com per a la celebració de congressos i seminaris dels seus Organismes Públics d'Investigació.

Més informació: Web MICINN

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.