Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA - 22/05/2013


La UOC crea una agència virtual de comunicació per a entitats sense ànim de lucre


Logotip d'UOCom ComCity

Les fundacions Vicent Ferrer, Mambré, Integra Pirineus i el Projecte El Submarí, vinculat a la Fundació Pere Tarrés, són les primeres entitats del tercer sector que es beneficien gratuïtament dels serveis de l'agència virtual de comunicació creada per la UOC: UOCom
Alumnes del grau de Comunicació d'aquesta universitat donen resposta a les seves necessitats comunicatives i alhora fan les seves pràctiques professionals de manera virtual, en sintonia amb el model pedagògic propi de la UOC.


«A UOCom, els estudiants treballen a partir de casos reals i per a entitats existents, experimentant dinàmiques i circumstàncies pròpies d'un context professional, com poden ser el treball en equip, la resolució de problemes i l'organització del temps per objectius. A més, ho fan des de una perspectiva solidària, ja que l'agència té com a 'clients' entitats sense ànim de lucre que es beneficien d'aquesta col·laboració», explica Amalia Creus, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació que lidera el projecte.

La Fundació Vicent Ferrer és un dels «clients» de l'agència

UOCom és en funcionament des del semestre passat i, entre altres, treballa per a la Fundació Vicent Ferrer. Durant aquest temps, quinze estudiants hi han fet les pràctiques, portant a terme diversos projectes per a entitats sense ànim de lucre, com propostes d'accions a xarxes socials, creació de logos, campanyes amb celebritats, fulletons i presentacions institucionals, etc.

Els estudiants assumeixen rols professionals

Els estudiants que opten per fer les pràctiques curriculars a UOCom participen en un procés de selecció a partir del qual són assignats a un dels cinc departaments de l'agència: Departament Creatiu, de Gestió, de Relacions Públiques, Audiovisual i Gabinet de Premsa. Són ells els responsables de la gestió i l'execució dels productes i serveis encarregats a l'agència per les entitats per a qui treballen.

Un equip docent orienta el treball dels estudiants

Els diferents departaments de l'agència són dirigits per una persona de l'equip docent del grau de Comunicació, que s'encarrega d'orientar les pràctiques i coordinar el treball dels estudiants dins de l'agència.

Són responsables del projecte els professors Ferran Lalueza (director del grau de Comunicació), Antoni Roig (director del programa de Comunicació Audiovisual) i Amalia Creus, que és qui el lidera. Hi participen també els col·laboradors docents Imma Àvalos, Fidel del Castillo i Carme Puche.

Projecte pioner i innovador

Si bé hi ha experiències de mitjans de comunicació universitaris gestionats per estudiants, l'agència UOCom és un projecte pioner pel que fa a agències de comunicació.

L'agència s'integra dins el projecte ComCity, una proposta d'innovació docent que neix per donar resposta a les necessitats d'una part important de l'alumnat de la UOC: els estudiants que no tenen disponibilitat per a fer les pràctiques de manera presencial.

ComCity és un conjunt d'entorns 2.0 en què els estudiants poden fer pràctiques professionals de manera virtual. Són espais de formació en els quals es reprodueixen dinàmiques i circumstàncies pròpies d'un context professional real en el camp de la comunicació, com poden ser el treball en equip, la producció en cadena, la resolució de problemes sota condicions delimitades de temps d'execució, etc.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.