Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

RECERCAT - 23/04/2013


El rover Curiosity aporta noves dades sobre les condicions d'habitabilitat de Mart en el passat


Simulació virtual del Curiosity a la superfície de Mart / NASA

El vehicle robòtic Curiosity ha descobert a la superfície del planeta Mart noves proves que demostrarien que el planeta vermell podria haver albergat vida en un temps remot
Les anàlisis químiques i espectroscòpiques d'una mostra de roca suggereixen que antigues formes de vida microbianes haurien pogut sobreviure a la superfície del planeta vermell quan en aquest hi havia llacs i un medi ambient no tan oxidant com l'actual.


El Mars Science Laboratory (MSL), conegut com a Curiosity, és una missió espacial de la NASA que inclou un vehicle explorador del tipus rover per a l'estudi de la superfície del planeta Mart. En l'última etapa de la seva missió, aquest vehicle va aconseguir perforar una roca a Yellowknife Bay, una àrea de Mart que probablement sigui el final d'un antic sistema fluvial o el llit d'un llac ja desaparegut. La mostra s'ha analitzat mitjançant la tècnica de difracció de raigs X i cromatografia de gasos.

L'anàlisi va revelar que la roca està feta de lutita, un tipus de roca sedimentària que conté un gran nombre de minerals magmàtics, com ara l'olivina. Fonamentalment, al voltant del 20% de la mostra es compon de minerals d'argila. Aquest fet és molt rellevant, ja que el tipus d'argila detectada és el producte de la reacció dels minerals magmàtics amb aigua relativament neutra. A més, la presència de sulfat de calci suggereix que el sòl circumdant era neutre o lleugerament alcalí. L'anàlisi química de la mostra també va revelar compostos en diferents estats d'oxidació, com ara sulfats i sulfurs, la qual cosa demostraria que l'ambient de Mart en el període de formació de la roca no seria tan oxidant com es pensava.

Tots aquests factors apunten a un hàbitat en què els microbis antics probablement podrien haver sobreviscut. Curiosament, va ser el seu color el tret que va insinuar la manca d'oxidació dins del nucli de la mostra: era gris en lloc del color vermell característic de la major part de la superfície altament rovellada de Mart.

Si bé aquests no són els primers resultats relatius a la presència d'aigua a la superfície de Mart, ni de minerals d'argila, la seva identificació en una única mostra constitueix una fita de gran importància en la missió del Curiosity.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.