Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

DIUE - 24/05/2011


Publicat l'informe de l'OCDE sobre el paper de les universitats en el desenvolupament econòmic de Catalunya


Portada de l'informe

L'informe aporta informació extensa sobre el paper de les universitats en el desenvolupament de Catalunya i fa recomanacions en àmbits com la formació del capital humà, el sistema d'innovació, i el desenvolupament cultural, social i mediambiental
L'informe Higher Education in Regional and City Development. The Autonomous Region of Catalonia, presentat divendres 20 de maig al Cercle d'Economia de Barcelona, aporta informació extensa sobre el paper de les universitats en el desenvolupament de Catalunya i fa recomanacions en àmbits com la formació del capital humà, el sistema d'innovació, i el desenvolupament cultural, social i mediambiental.

L'estudi ha estat elaborat per l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), conjuntament amb l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), la Fundació CyD, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat.

Aquest document s'emmarca en el programa Higher Education in Regional and City Development de l'OCDE, que ha dut a terme estudis similars a més de vint països.

Descàrrega de l'informePosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.