Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT DE BARCELONA - 19/07/2012


Avanç en la cerca de solucions per a les malalties minoritàries de component neurològic


La Universitat de Barcelona, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i la firma Minoryx han tancat un acord de llicència, a través de la Fundació Bosch i Gimpera, per a una tecnologia patentada pel grup de l'investigador Xavier Barril, del Departament de Fisicoquímica de la Facultat de Farmàcia, que permetrà desenvolupar una nova generació de xaperones farmacològiques
Les xaperones farmacològiques són fàrmacs que basen el seu mecanisme d'acció en el rescat de la funcionalitat de proteïnes que l'han perdut a causa de defectes genètics. Aquesta situació és molt habitual en malalties minoritàries, i les xaperones farmacològiques es presenten com una de les aproximacions més prometedores i innovadores per tractar-les. Aquest potencial és especialment important en els casos de malalties amb component neurològic, que no responen a les estratègies terapèutiques habituals.

La tecnologia desenvolupada per Xavier Barril permet identificar xaperones farmacològiques que superen les limitacions amb què s'han trobat fins ara aquest tipus de fàrmacs, cosa que pot permetre fer un salt qualitatiu en aquesta aproximació. Minoryx ha iniciat diversos projectes en què s'explota aquesta tecnologia i s'espera que durant el 2014 disposi del primer candidat aPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.