Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 21/05/2012


Les persones més resilients estan més satisfetes amb la vida


Un estudi realitzat amb estudiants de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona mostra que les persones amb més capacitat per superar l'adversitat, les més resilients, són les que estan més satisfetes amb la vida
La recerca s'ha publicat recentment a Behavioral Psychology.


Davant les situacions adverses, com pot ser el cas de la pèrdua d'un esser estimat, algunes persones pateixen seqüeles al llarg de tota la vida. D'altres, la major part, se sobreposen i la intensitat de les emocions negatives (com l'ansietat i la depressió), van decreixent amb el temps i s'adapten a la nova situació. Hi ha un tercer grup de persones a les quals la vivència del trauma les fa créixer personalment i les seves vides adquireixen un nou sentit i surten enfortides.

Investigadors de la Unitat de Psicologia Bàsica de la Universitat Autònoma de Barcelona han analitzat les respostes de 254 estudiants de la Facultat de Psicologia a diferents qüestionaris per tal d'avaluar el seu nivell de satisfacció amb la vida i trobar relacions amb la seva resiliència i amb la capacitat de reparació emocional, un dels components de la intel·ligència emocional que consisteix en l'habilitat de controlar les pròpies emocions i les dels altres.

Les dades de l'estudi han mostrat que els estudiants més resilients, el 20% dels participants en l'enquesta, tenen més satisfacció amb la vida i són també aquells que creuen que poden controlar les seves emocions i controlar el seu estat d'ànim. La resiliència té, per tant, un efecte predictor positiu sobre la satisfacció amb la vida.

"Algunes de les característiques de les persones resilients poden ser entrenades i millorades, com l'autoestima i la regulació de les pròpies emocions. Amb aquest aprenentatge es podria dotar de recursos a les persones per facilitar la seva adaptació i millorar la seva qualitat de vida", explica el Dr. Joaquín T Limonero, professor del Grup d'Investigació en Estrès i Salut de la UAB i coordinador de la recerca.

En la investigació, publicada recentment a Behavioral Psychology, han participat també l'investigador de la UAB Jordi Fernández Castro; els professors de l'Escola d'Infermeria Gimbernat (centre adscrit a la UAB) Joaquín Tomás-Sábado i Amor Aradilla Herrera; i la psicòloga i investigadora de la Mútua d'accidents laborals Egarsat, M. José Gómez-Romero.

Més informació:

Joaquín T Limonero

Grup d'Investigació en Estrés i Salut (GIES)

Unitat de Psicologia Bàsica

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Universitat Autònoma de Barcelona

Joaquin.limonero@uab.cat

NOTA: El prof. Joaquín T Limonero es troba a San Diego (EUA), amb una diferència horària de 9 hores respecte de la nostra hora local. Per contactar amb ell cal escriure un mail a Joaquin.limonero@uab.cat i acordar una hora per contactar-lo posteriorment via telèfon (Tel: 001 619 518 6761).Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.