Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UPC - 10/01/2011


Una empresa derivada de la UPC, pionera en l'anàlisi científica d'obres d'art


Equip d'Actio

ACTIO és una empresa derivada (spin-off) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que empra tècniques fotòniques no invasives per datar, catalogar i certificar obres d'art
L'objectiu és ajudar museus, col·leccionistes, empreses i fundacions amb patrimoni artístic que busquen la manera d'augmentar la seguretat en les transaccions per evitar atribucions falses o incorrectes.


Els procediments que s'han utilitzat tradicionalment per analitzar les peces d'art s'han fonamentat en criteris subjectius, com ara l'opinió d'un expert, o bé en tècniques que tenen el risc de danyar les obres. Per solucionar aquest problema, ACTIO ha desenvolupat diverses tècniques que permeten l'anàlisi de les peces sense fer-les malbé.

Entre elles, hi destaca una tècnica fotònica no invasiva, basada en un làser que incideix amb una freqüència determinada sobre l'obra i que permet obtenir l'espectre Raman de cada pigment per poder-lo comparar en una base de dades amb altres espectres de diferents materials pictòrics.

Altres tècniques són la reflectometria infraroja, que ofereix imatges subjacents a l'obra i ajuda a saber si rere les capes de pintura hi ha dibuixos o firmes fetes amb carbó; la fotografia ultraviolada, que determina repintades recents; i la microfotografia i la macrofotografia visibles, que obtenen informació de trets superficials com pinzellades o clivellats.

L'àrea de recerca d'ACTIO l'encapçalen el professor de l'ETS d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, Sergio Ruiz-Moreno, i Alejandro López-Gil, també doctor enginyer en Telecomunicació i llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Tots dos són al Grup de Comunicacions Òptiques i al Laboratori d'Espectroscòpia Raman de la UPC.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.