Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UAB - 08/09/2010


La Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat José Eduardo dos Santos d'Angola crearan el primer centre tecnològic d'investigació i transferència agroalimentàries d'Àfrica


D'esquerra a dreta: Deolinda Camarada, professora de la Facultat de Veterinària d'Angola, Manel López, degà de la Facultat de Veterinària, Buenaventura Guamis, director del CERPTA i Mercè Unzeta, vicerectora de Relacions Internacionals de la UAB.

El projecte, valorat en uns tres milions d'euros, té el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).
La UAB, a través del Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA) i de la Facultat de Veterinària, formarà especialistes en el camp agroalimentari i contribuirà al desenvolupament del sector en aquest país africà


La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat José Eduardo dos Santos d'Angola col·laboraran en la construcció i la posada en marxa del primer centre tecnològic de recerca i transferència agroalimentàries d'Àfrica, un projecte de cooperació interuniversitària dedicat a la formació de tècnics especialistes en aquest camp i a la transferència de tecnologia a microempreses, petites empreses i mitjanes empreses. La iniciativa pretén contribuir a rellançar la producció agrícola del país, greument perjudicada pels conflictes armats que hi han tingut lloc durant anys, i promoure el desenvolupament sostenible de les àrees rurals angoleses.

La UAB assessorarà la Universitat Eduardo dos Santos sobre els aspectes cientificotècnics del centre, aportarà el personal especialitzat necessari per a formar els investigadors angolesos i oferirà suport per fomentar la transferència de coneixement. El centre també l'utilitzaran investigadors en formació de les dues universitats i investigadors procedents d'altres universitats africanes i espanyoles.

La planta s'ubicarà entre la Facultat de Veterinària i la Facultat de Ciències Agràries de la universitat angolesa, a Huambo, la segona ciutat del país. Ocuparà una superfície de 1.600 metres quadrats i es destinarà principalment a la recerca dels processos de transformació i de conservació de productes lactis, vegetals i carnis, que permeten augmentar el temps de vida i garantir les propietats nutritives i sanitàries d'aquests productes.

Estarà dotada d'un laboratori de microbiologia i química dels aliments i d'una planta pilot amb instal·lacions fabrils de petita escala, com ara una zona de pasteurització i d'homogeneïtzació, una àrea d'elaboració de formatges i llets fermentades, cambres de maduració, refrigeració i congelació, una zona d'esterilització amb autoclau per a vegetals, una sala d'envasament i de tapada, una zona d'elaboració de productes carnis i una zona de llets vegetals.

Al costat de la planta es construirà una residència de 385 metres quadrats, amb un total de 15 places per a allotjar professors i investigadors en formació i postdoctorals que facin estudis al centre.

Les obres de les dues infraestructures s'iniciaran ben aviat. L'entrada en funcionament està prevista per a finals de 2011.

El cost total del projecte és d'1.625.000 euros, dels quals 1.510.000 provenen de l'AECID, 50.000 de la UAB (a través d'una subvenció extraordinària del Fons de Solidaritat de la Universitat) i 65.000 de diferents institucions d'Angola.

La maquinària i els equips de laboratori, d'un valor aproximat d'1.375.000 euros, seran aportats per diverses empreses i associacions del sector.

Primers projectes de recerca

Dels primers projectes de recerca que està previst que es duguin a terme al nou centre destaquen, en primer lloc, l'elaboració del mapa d'aliments d'Angola i de la taula nutricional respectiva, per tal de caracteritzar aquests aliments i estandarditzar-ne la producció i la fabricació en tot el país, i, en segon lloc, un estudi sobre l'omavele, una llet fermentada a l'interior d'una espècie de carabassa que es produeix a Angola, sobre el qual recerques anteriors indiquen que en les zones en què es consumeix la població té més esperança de vida; amb la recerca que es durà a terme es pretén caracteritzar l'omavele i descriure les soques que fermenten la llet.

El CERPTA assessorarà també en projectes que tenen com a objectiu aconseguir la reinserció social d'exguerrillers, com el d'Aldeia Nova, en la província de Kuanza Sul, que comprèn la instal·lació d'una planta de productes lactis i una altra de carnis on hi puguin treballar, la donació d'una vivenda, terrenys per a conrear i animals.

La col·laboració entre les dues universitats es concretarà també en un màster interuniversitari de Tecnologia i Producció, de dos anys de durada, impartit per investigadors de les àrees de Tecnologia dels Aliments i de Producció Animal de la UAB i del CERPTA, en les facultats de Veterinària de la UAB i de Ciències Agràries de Huambo.

Amb aquesta nova infraestructura, la Universitat José Eduardo dos Santos consolida la normalització de les activitats de formació i de recerca de les Facultats de Veterinària i de Ciències Agràries angoleses, afectades pel conflicte armat del país. Aquest centre universitari, l'única institució d'Angola que formava professionals en el camp agroalimentari, va romandre inactiu durant onze anys, fins al 2003, any en què va reprendre l'activitat.

El nou centre de recerca i les sinergies establertes entre les dues universitats contribuiran a impulsar un projecte que pretén crear les condicions adequades per a la formació de professionals especialitzats en la salut i la producció animals, en un país amb un gran potencial agrícola i una població majoritàriament dedicada a l'agricultura i la ramaderia.

El projecte té el suport de l'Àrea de Cooperació per al Desenvolupament de la Fundació Autònoma Solidària (FAS). La FAS, gestora del Fons de Solidaritat de la UAB, ofereix el seu suport tècnic i assessorament en la gestió del projecte i la interlocució amb les institucions implicades.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.