Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

GENERALITAT DE CATALUNYA - 24/10/2011


Tots els usuaris ja poden accedir a la informació digital de les biblioteques públiques des de qualsevol ordinador


Ordinador

Amb el carnet de biblioteca es poden consultar més de 40 revistes en català, bases de dades i enciclopèdies, entre altres documents.· Fins ara només es podia consultar aquesta informació des dels ordinadors de les biblioteques públiques
Amb aquesta mesura el Departament de Cultura impulsa el consum d'informació digital de qualitat entre els usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya.


Els més de 3 milions d'usuaris de les biblioteques públiques catalanes ja poden accedir des de qualsevol ordinador a les bases de dades, enciclopèdies, revistes i premsa de qualitat que ofereix la Biblioteca Electrònica del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Per fer-ho només cal disposar del carnet de biblioteca i registrar-se com a usuari. Amb aquesta mesura el Departament de Cultura vol facilitar l'accés a continguts digitals de qualitat a totes les persones usuàries de les biblioteques públiques.

Fins ara ja es podia accedir a la Biblioteca Electrònica des dels ordinadors de les biblioteques públiques, però a partir d'ara es podran consultar aquests continguts des de qualsevol ordinador i amb independència de la ubicació territorial de la biblioteca. Al llarg d'aquest any 263.708 usuaris han consultat la Biblioteca Electrònica, i amb l'obertura d'aquesta eina es preveu un increment en el nombre d'usuaris.

Aquest nou servei està a disposició de l'usuari les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Ofereix accés a més de 40 revistes en català incloses al portal Quiosc.cat de temàtiques diferents com gastronomia, turisme, o música, així com a 600 mitjans de comunicació i a 42.000 notícies diàries a text complet de diaris espanyols i estrangers. També permet consultar obres de referència en llengua catalana, castellana, i anglesa; diverses enciclopèdies i altres documents com totes les lleis i jurisprudència de l'Estat i un manual en gestió empresarial, entre altres.

La Biblioteca Electrònica del Departament de Cultura ofereix als usuaris els recursos d'informació següents:

· Mienciclo universal

És una plataforma que dóna accés a diverses obres de referència en llengua

castellana: història universal, història gràfica del s. XX, geografia

universal.

· Quiosc.cat

Accés en format interactiu i multimèdia a més de quaranta revistes en català

de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC).

· Oceano Padres

Base de dades específicament desenvolupada per a pares i mares.

· Oceano Salus

Base de dades que, amb una visió divulgativa, conté informació sobre anatomia, medicina, nutrició i salut en general.

· Oceano administracion de empresas

Base de dades adreçada a estudiants i a professionals dels àmbits de l'economia i les ciències empresarials.

· VLEX

Base de dades jurídica que conté la legislació (autonòmica, estatal i europea) i la jurisprudència a text complet dels Tribunals Suprem, Constitucional, Superiors de Justícia i Audiències Provincials.

· Iconoce

Base de dades de notícies que inclou les edicions digitals dels principals diaris espanyols i estrangers des de 2001.

Més informació sobre la Biblioteca Electrònica aquí.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.