Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

FGC - 15/03/2011


Premi a FGC per la instal·lació de tecnologia Wifi a la seva xarxa ferroviària urbana


Tren FGC

FGC és l'únic operador ferroviari que ha adaptat tot el seu sistema d'informació tren-Centre de Comandament i senyalització ferroviària a la tecnologia Wifi
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha obtingut el primer premi en la III convocatòria de Casos d'Èxit Innovadors en Administracions i Organismes Públics que organitza l'associació de proveïdors de xarxa, Internet i Telecomunicacions asLAN.


El projecte de banda ampla d'FGC, implantat exitosament durant els anys 2008 i 2009, va suposar anàlisis de mercat exhaustius i validar tecnologia i desenvolupament per garantir la comunicació en tot el recorregut. És important remarcar el fet que FGC ha dissenyat integrament tot el projecte, amb la dificultat afegida que no s'ha pogut prendre cap projecte anterior com a referència perquè senzillament no ni havia cap de semblant ni de tan innovador.

Es tracta de la primera xarxa de banda ampla amb realitzada amb tecnologia Wifi que ofereix 16 Mb homogenis en mobilitat, sense talls i amb la robustesa necessària per garantir una alta disponibilitat, fiabilitat i qualitat en un entorn ferroviari. Actualment per aquesta banda ampla es transmet en temps real, vídeos de les càmeres ubicades a l'interior dels trens i és previst afegir serveis com megafonia, interfonia i altres sistemes d'informació que milloraran l'explotació i optimitzaran el servei que s'ofereix als clients.

L'aposta per la innovació

El premi asLAN és un exemple de l'aposta clara d'FGC per la innovació. En els darrers anys FGC s'ha centrat en la i de la innovació, quant a R+D+i, amb l'objectiu d'aportar la seva experiència i coneixement, i aprofitar aquells avenços observats en altres empreses del sector o de sectors afins que podien aportar valor a la gestió i al sistema productiu dins d'FGC. Com apunta el president d'FGC, Enric Ticó, "que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, hagi guanyat un premi avalat per les principals empreses en tecnologies de la comunicació, confirma que des d'una empresa pública es pot ser capdavanter en innovació, posicionament pel qual hem apostat i seguirem apostant".

Les iniciatives desenvolupades han abastat molts camps de la gestió d'FGC, com ara el manteniment, l'energia, l'automatització, la mobilitat, la seguretat, la informació i el control del frau. La majoria d'aquests projectes han estat liderats per FGC, amb el suport d'empreses externes de reconegut prestigi, però també FGC ha estat involucrat en projectes multi-empresarials de col·laboració tant amb empreses nacionals com estrangeres.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.