Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UB - 03/02/2011


Les universitats catalanes creen una xarxa per fomentar l'emprenedoria


Logotip de la xarxa

L'objectiu de la Xarxa és contribuir a la detecció de talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària
La UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UOC, la URV, la UdG, la UdL i la UVic han creat la Xarxa d'Emprenedoria Universitària. Es tracta d'una iniciativa per dur a terme, de manera coordinada, accions de foment de l'emprenedoria amb l'objectiu de contribuir a la detecció de talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària.


La posada en marxa de la Xarxa gaudeix d'una subvenció del Departament de Treball, ara Departament d'Empresa i Ocupació, en el marc de la convocatòria d'ajuts a Projectes Innovadors relacionats amb la millora de la qualitat de l'ocupació i la cohesió social a Catalunya. Els projectes seleccionats s'insereixen en el marc del Programa Operatiu del FSE de Catalunya 2007-2013 i tenen un encaix estratègic amb el Pla Inicia.

La Xarxa d'Emprenedoria Universitària, que lidera la UB a través de la Fundació Bosch i Gimpera, té quatre línies estratègiques: motivar i fomentar l'esperit emprenedor a la universitat catalana; donar suport i promoure idees innovadores en projectes empresarials sorgits en l'entorn universitari; fer créixer i consolidar iniciatives empresarials, i generar coneixement que pugui subministrar recursos i dispositius orientats a valoritzar l'emprenedoria universitària. Els principals objectius de la Xarxa són augmentar la inversió en capital humà millorant habilitats i competències clau en emprenedoria entre l'alumnat; millorar l'oferta formativa universitària; racionalitzar recursos econòmics i materials mitjançant la coordinació entre els membres de la Xarxa; fomentar l'establiment de vincles territorials i la interacció entre les universitats i amb les empreses; i multiplicar el coneixement en matèria d'emprenedoria a Catalunya.

Entre les actuacions concretes que impulsarà la Xarxa, hi ha jornades de foment de l'emprenedoria, que tindran lloc en diversos campus de les universitats amb l'objectiu d'apropar al públic assistent la idea d'emprendre com a sortida professional, donar a conèixer els beneficis de l'emprenedoria, mostrar el potencial emprenedor de la comunitat universitària i intercanviar experiències. També es duran a terme uns tallers de competències emprenedores adreçats a l'alumnat universitari amb l'objectiu d'identificar les aptituds emprenedores dels participants i les competències i habilitats i, alhora, donar eines per millorar-les. Es vol celebrar un Dia de l'Emprenedoria i la Innovació Universitària, i un campus d'estiu, i en total es calcula que al llarg del 2011 es duran a terme més de 120 accions entre tallers, seminaris i jornades. Així mateix, s'impulsaran activitats a través d'Internet, com ara cursos en línia, i es crearà un espai virtual d'aprenentatge que permeti als estudiants de participar de manera simulada en projectes d'innovació. També es preveuen activitats de recerca i divulgació mitjançant la publicació i difusió de diversos estudis, i la posada en marxa d'un Observatori de l'Emprenedoria Universitària.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.