Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UOC - 26/10/2010


Accés obert a les publicacions científiques de la UOC


Teclat d'ordinador

La UOC posa a disposició de la comunitat científica tota la seva producció científica i docent d'una manera lliure i gratuïta amb l'objectiu de contribuir al progrés de la societat en general i de la ciència en particular
Ho ha acordat el Consell de Govern de la Universitat amb l'aprovació de la política institucional d'accés obert. El Vicerectorat de Recerca i Innovació lidera aquesta iniciativa, que desenvoluparà la Biblioteca de la Universitat.


Amb aquesta mesura, la UOC segueix els acords adoptats per la Subcomissió Promotora de Mesures Afavoridores de l'Accés Obert del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Els rectors i rectores de les universitats catalanes han aprovat adoptar mecanismes per a garantir que la producció científica finançada amb fons públics pugui ser consultada en accés obert mitjançant dipòsits institucionals d'investigació a partir del 2012.

L'acord de la UOC es concreta en l'obligació de dipositar totes les publicacions de la comunitat acadèmica en el repositori institucional O2 (L'Oberta en obert), respectant les condicions dels contractes signats pels autors amb les editorials. La implantació d'aquesta política d'accés obert augmentarà la visibilitat de la producció científica i docent de la Universitat.

Context internacional

En els darrers anys s'han elaborat moltes declaracions a favor de l'accés obert a la comunicació científica. A Europa, tant en l'àmbit de la Comissió Europea com en el de les universitats i els centres de recerca, es potencia la promoció de l'accés obert als resultats de la ciència i de la recerca d'una manera progressiva. En l'esborrany de l'avantprojecte de Ley de la ciencia y la tecnología, promoguda pel Ministeri de Ciència i Innovació, també es té en compte d'una manera significativa l'impuls de l'accés obert.

Durant la celebració de la II Setmana Internacional de l'Accés Obert (Open Access Week), enguany del 18 al 22 d'octubre, la UOC ha participat en la iniciativa Open Access Mandate Adoption Challenge mitjançant el registre de la política institucional d'accés obert de la Universitat al registre internacional ROARMAP (the Registry of Open Access Material Archiving Policies).

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.