Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

DIUE - 16/06/2010


Neix CERCA, la institució de suport als centres de recerca participats per la Generalitat


Imatge de la reunió

La Institució CERCA culmina el nou model de governança de l'R+D a Catalunya
El nou organisme fomentarà la seva projecció corporativa, institucional i científica. La Institució està participada per la Generalitat de Catalunya, a través de quatre Departaments, i per la comunitat científica, a través de Joan Rodés Teixidor, que en serà el vicepresident científic i de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER)


El conseller Huguet ha presidit el primer consell rector de CERCA

Amb la constitució de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Institució CERCA) neix una eina de suport als centres de recerca participats per la Generalitat, per promoure i recolzar l'excel·lència i per generar economies d'escala que optimitzin els recursos existents.

Aquesta institució es va constituir el passat 16 de juny amb la celebració de la primera reunió del seu patronat a la seu del Comissionat per a Universitats i Recerca. Després de la reunió, el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, va afirmar que "amb l'acte d'avui donem per tancat el procés de canvi en el model de governança de l'R+D+I de Catalunya", donant compliment al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.

La nova entitat, presidida pel conseller Josep Huguet, té per objecte donar suport als centres inclosos actualment en el Programa CERCA, i fomentar la seva projecció corporativa, institucional i científica, de manera que puguin incrementar i consolidar posicions de lideratge internacional. A més, implementarà les polítiques adreçades a aquests centres, així com a altres estructures de recerca.

Amb una estructura de fundació, l'entitat està participada per quatre Departaments del Govern (Innovació, Universitats i Empresa, Salut, Agricultura, Alimentació i Acció Rural i Economia i Finances), així com per membres de la comunitat científica representats en la figura del vicepresident científic de la institució, Joan Rodés Teixidor, i per Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER). En l'acte també es va presentar el pla d'actuacions previst per enguany i es va nomenar director de la fundació al catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Girona, Ramon Moreno i Amich, que fins ara ha dirigit el Programa.

La creació de la Institució CERCA, com a mitjà propi i servei tècnic de l'Administració, culmina el Programa de Centres de Recerca iniciat l'any 2005, el qual està impulsat des de la Direcció General de Recerca del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Així mateix, dona resposta a una necessitat plantejada des dels mateixos centres de recerca i es dota d'autonomia de gestió, tot mantenint el reduït equip de treball que fins ara l'ha impulsat.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.