Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Recercat - 02/03/2011


Un projecte conjunt entre set universitats i centres de recerca simula amb ordinador moments de la història per contrastar les teories que els descriuen


Escenaris recreats per Simulpast

L'objectiu del projecte, anomenat Simulpast, és desenvolupar un marc metodològic innovador i interdisciplinari per simular per ordinador les societats antigues i la seva relació amb les transformacions del medi ambient
Simulpast permetrà simular per ordinador set esdeveniments històrics, entre ells la difusió de l'agricultura a Europa i l'aparició de diferents grups ètnics a la Patagònia, amb l'objectiu de contrastar les teories historiogràfiques que els descriuen. El resultat serà un conjunt de mapes, gràfiques i estadístiques que es compararan amb les dades arqueològiques reals que es tenen d'aquestes fites històriques. Com que la simulació virtual serà molt complicada, ja que haurà de tenir en compte molts paràmetres per ser realista, comptarà amb l'ajut de la gran potència de tractament de dades del Centre de Supercomputació de Barcelona (BSC).

Aquesta iniciativa aplega 11 grups de recerca de set institucions diferents: la Institució Milà i Fontanals-CSIC, que lidera el projecte, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Burgos i el Centre de Supercomputació de Barcelona (BSC). En total, hi participen més de 60 investigadors i investigadores dels camps de l'arqueologia, l'antropologia, les ciències de la computació, els estudis del medi ambient, la física, les matemàtiques i la sociologia. El projecte està finançat pel Ministeri espanyol de Ciència i Innovació en el marc del programa Consolider-Ingenio 2010, que promou els projectes d'excel·lència de la ciència espanyola.

SimulpastPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.