Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UPC - Campus Terrassa - 03/11/2011


Una investigadora del Campus de la UPC a Terrassa crea un mètode viable per afrontar els problemes globals


Fotografia de la investigadora

El mètode ha rebut el prestigiós "premi a la recerca sobre la societat civil" que convoca la Universitat de Guanajato (Mèxic) i el Centre Mexicà per a la Filantropia (CEMEFI)
Un treball de camp realitzat amb 63 organitzacions civils de tot el món demostra l'efectivitat d'aquest mètode pioner, que forma part de la tesi doctoral realitzada per Asthriesslav Rocuts, investigadora de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, dirigida pel professor Xavier Àlvarez.


Els assumptes globals són tots aquells problemes que per la seva magnitud i complexitat afecten a tota la humanitat, són persistents en el temps, traspassen fronteres i no poden ser resolts de manera unilateral per una sola nació. Assumptes com ara la fam, la pobresa, les guerres, el canvi climàtic o la inestabilitat financera són alguns exemples. Sovint, quan s'intenta solucionar un d'ells, altres s'agreugen, perquè no s'aplica una visió transversal, de conjunt.

La investigadora Asthriesslav Rocuts, de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, ha creat una nova metodologia per afrontar aquests problemes basada en l'establiment d'aliances estratègiques entre organitzacions de la societat civil de tot el món i l'ONU, a través de una perspectiva sistèmica i multidisciplinar.

La clau, les aliances i les capacitats de la societat civil

Rocuts creu que "si el sector privat i les multinacionals treuen tant de profit i treballen tant be les seves aliances estratègiques, per què no aprofitar aquestes eines per part de les organitzacions de la societat civil?". Per començar és fonamental que cada organització identifiqui les seves capacitats i reconegui el seu paper en l'entorn. Les organitzacions no són una fi en si mateixes, sinó un mitjà per a la transformació de les diverses situacions existents. El seu paper és crucial i necessiten un sistema que faci possible expressar els seus anàlisis al respecte dels problemes globals i les seves idees per poder abordar-los.

Una experiència pionera d'èxit

Per comprovar que la teoria era certa, Asthriesslav Rocuts es va posar mans a l'obra i va fer la seva aplicació pràctica, què està inclosa al seu treball d'investigació. La investigadora va realitzar un anàlisi exhaustiu del major nombre possible d'organitzacions de la societat civil del món. Va inventariar 500 amb les que va crear una base de dades amb quatre criteris: d'equilibri geocultural, per garantir que hagués el mateix percentatge a tots els continents; de qualitat , per poder obtenir de primera mà informació vàlida; d'equilibri temàtic, per garantir la diversitat de les preocupacions globals, idiomàtic (castellà, anglès, i francès) i, finalment,tecnològic: que totes disposessin d'una adreça d'e-mail. A través del correu electrònic Rocuts va demanar la col·laboració de totes aquestes organitzacions i el resultat va ser excel·lent perquè van participar 63, és a dir, el 12,6% xifra important, si es té en compte que estadísticament s'espera en aquests casos el 5% de resposta.

Informació molt valuosa de primera ma

La investigadora va iniciar així, un procés de diàleg sistematitzat amb les 63 organitzacions participants a traves d'un qüestionari per tal que fessin una diagnosi de l'estat del món i les justificacions per canviar-lo, propostes de noves regles de joc i, finalment, les campanyes que s'haurien de posar en marxa a favor d'un altre món possible. El resultat va ser una gran borsa d'informació molt valuosa que calia estructurar i analitzar. Per això Asthrieslav Rocotus va distribuir totes les respostes en quatre grans àmbits: què es necessita per canviar el món, quines línies d'acció són possibles, sobre quin o sobre què s'ha de focalitzar l'acció i tipus de campanyes específiques. També va analitzar els graus de prioritat de les organitzacions sobre els problemes globals, i la major d'elles centraven les seves propostes en la governança, seguit dels temes de drets humans i desenvolupament sostenible, del medi ambient i, finalment, del comerç i l'economia mundial.

Creació d'una matriu estable

Però a més, aquesta investigadora va creuar les respostes entre elles de manera que va poder observar, per exemple, com organitzacions mediambientals estaven molt interessades en problemes de drets humans o a la inversa. La qual cosa li va permetre dissenyar una matriu de sostenibilitat integral, una mena de taula periòdica que permet posar en relació una gran quantitat dels assumptes globals per poder abordar-los amb objectivitat i eficàcia.

Una investigació premiada

La metodologia creada per aquesta investigadora és fruit de la seva tesi doctoral, premiada recentment com a millora treball de recerca sobre societat civil pel Centre Mexicà per a la Filantropia (CEMEFI). Segons aquest estudi, en tot el procés de globalització convergeixen multitud d'elements que el fan extremadament dinàmic, per la qual cosa s'ha de posar en relació les finalitats i els mitjans amb que s'intenten resoldre els problemes que es generen. Per tant, s'ha donar protagonisme als membres de la societat civil perquè pugui arribar a solucions conjuntes i estables. I és que, tal i com afirma Rocuts, "sovint passa que quan es troben solucions a un problema global s' empitjoren altres, perquè no s'aplica una visió transversal i de conjunt".

La investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya descriu al seu treball les principals interdependències que hi ha entre la major part de problemes globals, a les que ella anomena "forces motrius", que són la població mundial, la desigualtat, els fluxos econòmics, el deteriorament mediambiental, la innovació tecnològica, i els models polítics i culturals.

Per altre banda, la seva proposta metodològica comprèn tres grans processos: el polític, el d'anàlisi multidimensional i el d'intervenció , que contindria la planificació estratègica integrada, la creació de models i la pressa de decisions. El cas d'estudi esmentat, fa part de l'aplicació de la segona etapa, la d'anàlisi multidimensional.

Addicionalment, la investigadora aprofita el marc d'anàlisi que ofereix la sostenibilitat i es centra en la seva quarta dimensió, què es la institucional, directament relacionada amb la governança. D'aquesta manera Asthriesslav Rocuts proposa una metodologia per a la creació d'aliances estratègiques entre organitzacions de la societat de civil i altres institucions, en especial, les Nacions Unides, institució que, segons la investigadora, per apoder assolir un rol mes d'acord amb els temps actuals, necessita d'una profunda transformació.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.