Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Fundació Cecot Innovació - 26/07/2011


La Fundació Cecot Innovació participa en el projecte internacional CADIC


Foto de grup dels participants al projecte

El projecte desenvolupa eines de gestió del coneixement per millorar els clústers empresarials
La Fundació Cecot Innovació participa com a soci a CADIC, projecte enmarcat dins del 7è Programa Marc de la Comissió Europea, que està liderat per l'Institut alemany Fraunhofer IPK i on participen entitats i universitats de Portugal, Grècia, Itàlia, Alemanya, Regne Unit i Espanya.


Davant una necessitat de les PIMEs europees de participar i col·laborar en xarxes i clústers, unida amb la necessitat de la creació de metodologies i plataformes tècniques per recolzar al capital intel·lectual, va sorgir la idea de realitzar aquest projecte.

El projecte pretén permetre a les PIMEs comparar els seus recursos intangibles amb d'altres organitzacions per trobar socis amb qui col·laborar i gestionar els fluxos de capital intel·lectual dintre les PIMEs i dintre dels clústers

CADIC pretén proporcionar una infraestructura per al creixement dels clústers d'empreses on el capital intel·lectual pugui fluir amb benefici per tots els implicats.

És un projecte que aborda també l'objectiu de la Carta Europea de les petites empreses de fomentar la implicació de les PIMEs a nivell local, nacional, europeu i internacional.

El rol de la Fundació Cecot Innovació és com a catalitzador dels clústers espanyols on es faran les proves pilot, un clúster d'enginyeria català i un clúster financer a Madrid.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.