Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

MútuaTerrassa - 11/11/2011


Diario Mèdico premia la Xarxa Xiscat (Xarxa d'Innovació en Salut per a Catalunya), de la qual en forma part la fundació Mútuaterrassa, per a la docència i la recerca biomèdica i social premi a la "millor idea" dins la categoria de "gestió"


Logotip Xiscat

El premi atorgat reconeix la bona gestió de la Xarxa XISCAT en la seva actuació com agents innovadors
XISCAT, constituïda i presentada durant la segona meitat del 2011 és la primera xarxa d'Hospitals i Centres medicosanitaris catalana i espanyola dedicada al foment del R+D+i, la protecció de propietat intel·lectual i la transferència de tecnologies mèdiques que ells mateixos generen.


La Xarxa XISCAT (Xarxa d'Innovació en Salut per a Catalunya), de la qual la Fundació MútuaTerrassa per a la Docència i la Recerca Biomèdica i Social (Hospital Universitari MútuaTerrassa) n'és membre, va rebre el premi de "Millor Idea" dins la categoria de "Gestió", guardonada pel Diario Medico per a l'edició 2011.

El premi atorgat reconeix la bona gestió de la Xarxa XISCAT en la seva actuació com agents innovadors i posa de manifest el valor afegit de la creació d'una xarxa d'hospitals i centres medicosanitaris que donen cobertura mèdica i assistencial a la corona metropolitana de Barcelona, alhora que actuen com a agent econòmic tot desenvolupant projectes d' R+D+i amb mires internacionals que puguin donar com a resultats millores per als seus pacients.

El reconeixement de Diario Médico, en la seva edició de premis del 2011, suposa alhora un repte en quant a les expectatives elevades generades i estimula a què els nous projectes sorgits i treballats des de XISCAT estiguin a l'alçada, tots ells, donant suport als premiats.

A l'entrega del premi van assistir els membres del comitè de seguiment de XISCAT (directors científics i de gestió tècnica, responsables i coordinadors d'unitats de recerca, innovació i docència), així com presidents, directors generals, directors de qualitat, directors d'economia i serveis de les fundacions i centres membres de XISCAT, alhora que dels consorcis hospitalaris i medicosanitaris que representen. El Dr. David Dalmau va recollir el premi en representació de la Fundació MútuaTerrassa per a la Docència i la Recerca Biomèdica i Social.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.