Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT DE BARCELONA - 29/05/2013


Una investigació revela que el cervell unifica cos real i cos virtual en una sola percepció


Un dels participants en l'experiment

Una investigació posa de manifest la relació entre la propietat del cos i la sensibilitat tèrmica mitjançant la realitat virtual. La recerca ha demostrat que és possible substituir el cos real d'una persona per un de virtual que només sigui visible en la realitat virtual
A les persones que van participar en l'experiment se'ls va col·locar un aparell al cap que els permetia veure un món virtual al seu al voltant, de manera que quan miraven cap avall veien un cos virtual, en lloc del seu propi cos. Així mateix, si es miraven en un mirall virtual, hi veien reflectit el cos virtual. Quan els participants movien la mà, veien com la seva mà virtual feia el mateix moviment.


El principal interès dels investigadors era analitzar si la propietat del cos virtual suposava una negació del cos real. Recerques anteriors han demostrat que, en el fenomen anomenat il·lusió del braç de goma, els participants pensaven que les mans de goma eren les seves pròpies mans, i les seves mans reals experimentaven un descens de temperatura. A partir d'aquí, els científics van afirmar que el cervell nega la mà real, i afavoreix la mà de goma.

En lloc de mesurar la temperatura corporal, en aquest cas els investigadors van mesurar la sensibilitat que els participants mostraven a petites variacions de temperatura que es produïen a les seves mans reals. La hipòtesi era que si negaven el seu propi cos, com a conseqüència de la propietat del cos virtual, serien menys sensibles a les petites variacions de temperatura que experimentés la mà real.

No obstant això, els resultats van demostrar que únicament eren menys sensibles als canvis de temperatura quan no tenien la il·lusió de la propietat del cos virtual. Per tant, va poder establir-se una correlació entre la força de la il·lusió i la sensibilitat als canvis tèrmics. En altres paraules, com més gran era la il·lusió de propietat, menys probable era una menor sensibilitat a les variacions.

La investigació conclou que el cos virtual i el real s'unifiquen en una única percepció. El cos real proporciona informació sobre la propietat del cos i les percepcions tàctils, mentre que el virtual dóna informació visual sobre el cos, de manera que el cervell n'infereix una única representació a partir de les dues percepcions.

L'anàlisi dels canvis en la propietat del cos mitjançant realitat virtual és fonamental per entendre com fa el cervell la representació del cos. Aquesta recerca ha contribuït a augmentar el coneixement en aquest àmbit i ha proporcionat un indicador objectiu de propietat corporal que pot contribuir a les diferents formes de rehabilitació neuropsicològica conegudes fins ara.

Les conclusions de l'estudi es recullen en un article publicat a la revista Journal of the Royal Society Interface i signat per investigadors de la Facultat de Psicologia de la UB: Joan Llobera, doctorant del Grup de Recerca Entorns Virtuals en Neurociències i Tecnologia Experimental de la UB (Event LAB) i investigador del Laboratori de Neurociència Cognitiva de l'Escola Politècnica Federal de Lausana, i Maria V. Sánchez Vives i Mel Slater, tots dos directors de l'Event LAB. Sánchez Vives és, a més, professora ICREA i responsable de l'equip IDIBAPS Neurobiologia de Sistemes.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.