Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Relacions europees i internacionals - 16/12/2010


L'Ajuntament de Terrassa, i concretament el seu Sistema Urbà dins la xarxa EUROCITIES ha obtingut l'aprovació del projecte europeu CASCADE


Logotip Eurocities

Es tracta d'un projecte dins el programa europeu IEE (Inteligent Energy Europe)
Aquest projecte pren una rellevància cabdal en aquests moments per al nostre territori donat el fet de la qualificació de Campus d'Excelència d'Energia atorgat a la UPC i els seus grups d'investigació emplaçats a la nostra ciutat.


L'objectiu principal del projecte és dissenyar i posar en marxa un programa en xarxa que capaciti les ciutats i els territoris que en formen part a:


  • La implementació de polítiques d'eficiència energètica en àrees com els processos de governança, institucionalització, finançament i impacte en infraestructures.
  • Desenvolupar i verificar formats d'actuació d'eficiència energètica entre les ciutats participants tot creant grups d'experts amb la construcció d'estructures de coneixement que permetin anar més enllà del període estricte de durada del projecte.
  • Donar a les ciutats i els territoris la possibilitat de lideratge i de relacions transnacionals respecte del tema de la Eficiència Energètica.

Al tractar-se d'una iniciativa integral, les àrees de treball prioritàries seran:


  • Energia en la Planificació urbana i restauracions
  • Fonts d'energia renovables i distribució
  • Energia en el Transport Urbà

El projecte estarà liderat per la xarxa EUROCITIES i posat en marxa amb un conjunt de 15 ciutats europees membres de la xarxa. Comptarà també amb institucions expertes en les àrees de transports, energies renovables d'àmbit europeu. Entre les ciutats i territoris participants hi figuren:

Tampere (FI), Birmingham (UK), Genoa (IT), Amsterdam (NL), Nantes (France), Sunderland (UK). Amaroussion (EL), Edinburgh (UK), Eindhoven (NL), Gateshead (UK), Gijon (ES), Mannheim (DE), Milan (IT), Stockholm (SE), Terrassa Metropolitan Area (ES), Varna (BL), Venice (IT) and Warsaw (PL).

L'impacte previst del projecte quant a accions a realitzar és de nou paquets de treballs:

Overview of Work Packages

Benchmark

Peer Learning Format + Training

European Networking Formats

Peer Reviews

European Networking

National Networking

Communication & Dissemination

IEE Dissemination

Seminar concept/ support pack

El Sistema Urbà de Terrassa, participarà principalment, en el paquet dedicat a l'eficiència energètica en el transport urbà i jugarà un paper fonamental el Departament de Mobilitat Urbana de l'Ajuntament de Terrassa.

Aquest projecte pren una rellevància cabdal en aquests moments per al nostre territori donat el fet de la qualificació de Campus d'Excelència d'Energia atorgat a la UPC i els seus grups d'investigació emplaçats a la nostra ciutat.

El pressupost total per a totes les ciutats i ens associats participants és de: 1.610.137 €

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.