Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA - 25/01/2013


116 empreses creades d'entre els 358 projectes assessorats per la Cambra de Terrassa


Logotip Cambra de Comerç de Terrassa

Un 32% dels projectes assessorats per la Cambra s'han materialitzat en empreses de nova creació, un 13% més que la mitjana d'anys anteriors
Les empreses es caracteritzen per ser intensives en coneixement, alt valor afegit i amb alt component innovador.


La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, a través del seu Servei de Creació d'Empreses, ha contribuït a crear un total de 116 noves empreses en el transcurs de l'any 2012 d'entre els 358 projectes assessorats. És a dir, el 32 % dels projectes assessorats per la Cambra s'han materialitzat en empreses de nova creació, un 13% més que la mitjana d'anys anteriors.

Les iniciatives empresarials creades dins de l'any 2012 es caracteritzen per oferir un perfil intensiu en coneixement, amb alt valor afegit i amb alt component innovador. Majoritàriament vinculades al sector serveis, la majoria desenvolupen activitats de consultoria especialitzada (exportació, publicitaris, R+D, finances, sostenibilitat...) i de comerç i serveis relacionats amb salut i oci (farmàcia, parafarmàcia, gourmet, vins, jardineria, cuina...)

Per sectors d'activitat, el 45% de les empreses creades corresponen al sector comerç, el 52% a serveis i el 3% al sector industrial.

Incrementa la viabilitat dels projectes assessorats per la Cambra

A diferència d'exercicis anteriors, en el 2012 destaca especialment l'increment del percentatge de viabilitat de les iniciatives emprenedores tutoritzades per la Cambra. En aquest sentit, el 32% del total de projectes analitzats i assessorats pel Servei de Creació d'Empreses de la Cambra durant el 2012 s'han materialitzat en empreses de nova creació, un percentatge que representa un augment del 13% sobre el rati mig que històricament ha estat del 19%.

Aquesta tendència ja es va començar a manifestar en l'exercici 2011, any en què el 27% dels projectes assessorats es van materialitzar en noves empreses.

Perfil dels emprenedors

La major part dels emprenedors que han utilitzat el Servei de Creació d'Empreses de la Cambra en el transcurs de 2012 són persones amb edats compreses entre els 30 i 45 anys (55% del total). L'emprenedoria entre els joves menors de 30 anys representa el 24% del total i correspon a joves amb un alt nivell de formació que es plantegen l'emprenedoria com a sortida professional. Així mateix, el 21% dels emprenedors correspon a persones majors de 45 anys, la majoria amb una maduresa professional desenvolupada i amb contactes personals que veuen en l'autoocupació la millor forma de créixer professionalment. La necessitat de conciliar vida personal i professional i l'interès per desenvolupar projectes propis són els motius principals que addueixen els emprenedors ubicats en aquesta forquilla d'edat.

Pel que fa al nivell de formació, el 57% dels emprenedors tenen estudis universitaris, 10 punts percentuals més que l'any anterior. El 18% disposen formació de batxillerat, el 16% de Formació Professional i el 9% estudis primaris. Així mateix, el 42% del total dels emprenedors són treballadors en actiu. L'interès per analitzar la viabilitat de posar en marxa la seva pròpia empresa quan encara compten amb un lloc de treball ve motivat per l'expectativa de millorar el seu estatus professional i, en alguns casos, per les perspectives d'insegurat en la continuïtat de la seva relació laboral actual. Per altra part, el 58% dels emprenedors es troben en situació d'atur laboral. La Cambra constata que és la primera vegada que el percentatge d'emprenedors que parteixen d'una situació d'atur laboral és superior al dels que estan en actiu.

Pel que fa al gènere, la situació es manifesta equilibrada de manera que el 53% dels emprenedors són dones i el 47% són homes.

Assessorament integral en tot el procés de creació de l'empresa

La Cambra dóna suport a la constitució de noves empreses amb un assessorament global a l'emprenedor. A partir de la idea de negoci, el servei que ofereix l'entitat consisteix en l'assessorament i la valoració de la viabilitat del projecte, la creació del Pla d'Empresa i el suport en la posterior posada en marxa del negoci. Una vegada definit el pla d'empresa, la Cambra ajuda l'emprenedor a posar en marxa la seva idea de negoci, constituir l'entitat jurídica i registrar la marca comercial.

Per altra part, la Cambra també ofereix un assessorament específic en la consolidació i internacionalització dels nous negocis impulsats per emprenedors. Dins d'aquesta línia de servei, la Cambra analitza la trajectòria d'aquestes empreses des del seu inici d'activitat i dissenya un pla estratègic individualitzat, que inclou una anàlisi econòmica i comercial de l'activitat de l'empresa i defineix les directrius per tal que el nou negoci es consolidi al mercat i fins i tot, iniciï un procés d'internacionalització.

La Cambra de Terrassa forma part de la Xarxa INICIA, impulsada per la Generalitat de Catalunya, per fomentar la creació de noves empreses al teixit empresarial català.

Formació específica per a emprenedors

La Cambra dissenya també accions de formació específica per a emprenedors. La proximitat de la Cambra a la realitat dels emprenedors afavoreix el coneixement de les necessitats formatives dels nous empresaris per fer front a la gestió d'un negoci i prepara accions formatives orientades a afrontar amb garanties la seva introducció i consolidació en el mercat. Les accions formatives se centren en àmbits vinculats al desenvolupament del pla d'empresa, el pla econòmic i financer, els aspectes legals en la creació d'una empresa, la gestió comercial i màrqueting, tècniques de negociació i l'ús de les noves tecnologies, complementat amb anàlisis de casos empresarials reals.

Aposta de la Cambra pel foment de l'emprenedoria

La Cambra de Terrassa continua apostant pel foment de l'emprenedoria com a element estratègic per al desenvolupament econòmic de la demarcació i considera que és la principal font de regeneració del teixit empresarial. L'entitat acumula més de 20 anys d'experiència en l'assessorament a emprenedors i en l'impuls a la creació de noves empreses en el territori.

A més a més dels serveis específics d'assessorament i suport a la creació de noves empreses, de consolidació de noves empreses i de formació, destaca l'impuls i organització d'accions de promoció com la Jornada d'Emprenedoria, que el passat més octubre va celebrar la seva quarta edició amb una participació de 800 emprenedors. L'èxit continuat d'aquest esdeveniment, que l'ha consolidat com un actiu d'alt valor afegit dins de la demarcació i un referent en l'àmbit de la promoció i el networking empresarial, és interpretat per la Cambra com una manifestació de què -malgrat les dificultats que travessa l'economia- a la demarcació de Terrassa continua existint una vitalitat de l'esperit empresarial i un notable interès i motivació per emprendre.

Recordar també que en els darrers anys, la Cambra ha desenvolupat diferents accions estratègiques per fomentar l'esperit emprenedor com el programa europeu l'Erasmus for Young Entrepreneurs que promou l'intercanvi d'experiències entre empresaris amb experiència i nous emprenedors de diferents mercats europeus, els acords amb els ajuntaments de municipis de la demarcació i centres docents per promoure la creació de noves empreses al territori i les accions de foment de l'esperit emprenedor en col·laboració amb universitats i centres educatius.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.