Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

GENERALITAT DE CATALUNYA - 16/04/2013


Generació i publicació de mapes de moviment sísmic del sòl


Mapa de les estacions SYSPIR

Aquest mapa proporciona informació ràpida sobre com s'ha percebut un terratrèmol immediatament després de produir-se en alguna zona del Pirineu, des del golf de Biscaia fins al golf de Lleó i d'ambdós costats de la frontera hispanofrancesa
El projecte SISPYR (finançat pel programa POCTEFA 2007-2013) està integrat pel Sistema d'Informació Sísmica del Pirineu i l'Institut Geològic de Catalunya (IGC), en col·laboració amb el Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) i altres organismes.

El mapa incorpora les dades d'una cinquantena d'estacions sísmiques pertanyents als diferents organismes que fan el seguiment sísmic tant a França com a Espanya: Observatoire Midi Pyrenées (OMP) de Tolosa; Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Madrid, BRGM i IGC. Aquestes dades són enviades en temps real i processades automàticament en un servidor especialitzat ubicat a l'IGC. S'incorporen també les dades de percepció del moviment per la població, corresponent a les respostes enviades via web a l'IGN, IGC i al Bureau Central Sismologique Français (BCSF). L'actualització d'aquestes dades cada cert temps permet tenir al cap d'unes hores una visió molt completa de les sacsejades percebudes.

Aquesta informació és de gran utilitat per les proteccions civils, gestores de les emergències sísmiques de totes les zones transfrontereres implicades, així com per al públic en general, que pot rebre informació ràpida i acurada de la distribució de les zones més afectades pel terratrèmol. Els mapes es publiquen al web del projecte www.sispyr.eu i s'hi pot accedir des dels webs dels participants, entre altres del web de l'IGC: www.igc.cat. Es mostren diferents continguts i formats de mapes i és possible baixar els arxius amb totes les informacions també en diferents formats.

El servei ja està en funcionament i conté ja informacions de sismes del Pirineu central francès, produits des de finals de l'any 2012.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.