Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Universitat de Barcelona - 23/09/2011


Neix Tools of Science, el portal europeu de serveis de suport a la innovació


Tools of Science, el portal europeu de serveis de suport a la innovació.

Tools of Science és el primer portal europeu que ofereix a les empreses biotecnològiques una base de dades en línia de les millors instal·lacions i proveïdors de serveis especialitzats de les principals bioregions d'Europa, així com de les oportunitats de finançament de què disposen a escala nacional i internacional per als seus projectes d'R+D+i
El portal ha estat desenvolupat en el marc del projecte ABCEurope (Advanced Biotech Cluster Platforms for Europe), que promou el Consell Europeu de Bioregions (CEBR) i en què participa el Parc Científic de Barcelona (PCB). Aquest projecte té com a objectiu crear una xarxa entre tretze bioregions europees —indrets clau en ciències de la vida— per incrementar l'eficiència dels serveis de suport que s'ofereixen a les PIME biotecnològiques.

Més informació: aquíPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.