Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - 01/10/2010


Un estudi de l'EUOOT de la UPC demostra que alguns llibres de text de matemàtiques solen causar problemes a escolars amb daltonisme


Exemple d'un exercici amb els tres colors

A Espanya hi ha un 8% de nens daltònics
Francesc Bofill, graduat del Màster universitari d'Optometria i Ciències de la Visió de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha analitzat la utilització dels colors en més de 70 llibres diferents per a nens i nenes d'ensenyament primari


Els llibres de matemàtiques per a nens i nenes d'ensenyament primari utilitzen sovint el color com a recurs per a la resolució dels exercicis. Les solucions als senzills problemes que es proposen perquè els alumnes de primària comencin a aprendre els secrets dels números i de les seves operacions es dissenyen amb opcions de tria a partir de colors. Si en un exercici apareixen alhora el color vermell i el verd i el vermell i el groc, un alumne amb problemes de discriminació cromàtica tindrà dificultats per comprendre el problema i possiblement s'equivocarà en la resposta. Això pot comportar que el mestre pensi que l'alumne no sap resoldre l'operació, sense imaginar que, el que en realitat passa, és que el llibre amb què treballa no és el més adient degut al problema que pateix.


El daltonisme, un obstacle per a l'aprenentatge

El daltonisme és la dificultat o impossibilitat de distingir determinats colors. En general, és una anomalia hereditària que a Espanya afecta aproximadament el 8% dels homes i al 0,4% de les dones i causa confusió dels colors vermells, verds i grocs, principalment. En ocasions, les famílies no se n'adonen que els seus fills pateixen daltonisme fins que es fan grans. Per tant, si traslladem les xifres de l'estudi de Francesc Bofill, dirigit per Aurora Torrents (professora de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa, EUOOT), a la població escolar, el 8% dels nens a Espanya tindria dificultats per aprendre matemàtiques amb els llibres actuals. Segons els dos investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, cap centre escolar dels que han participat a l'estudi era conscient d'aquest fet.


Anàlisis cromàtica al laboratori

En el seu treball, Bofill ha analitzat més de 70 títols publicats per 12 editorials espanyoles sobre tres disciplines diferents: matemàtiques, llengua catalana i llengua castellana. Per conèixer els llibres més utilitzats a Catalunya, també va demanar col·laboració a més de 300 centres d'ensenyament primari dels que, finalment, en van participar 88. L'anàlisi dels llibres contemplava proves de colorimetria que es van realitzar al laboratori del grup de recerca GOAPI de l'EUOOT. La conclusió va ser que els colors emprats dins d'un mateix exercici per la major part de les editorials són indiscernibles o dificultosos de diferenciar per als nens i nenes daltònics. Segons Francesc Bofill, l'ús dels colors en els llibres de llengua és adequat, llevat d'algunes petites excepcions.


Col·laboració del sector editorial

Les més importants editorials d'aquest àmbit editorial, com ara Cruïlla, Edebé i Santillana, han col·laborat molt activament en aquest estudi i han manifestat el seu interès a solucionar els problemes que hi ha als llibres de matemàtiques que editen. Segons l'estudi, els llibres de text de matemàtiques d'aquestes tres editorials tenen entre un 11% i un 8% de pàgines no aptes per als nens daltònics.


Solucions proposades per la UPC

Segons Aurora Torrents i Francesc Bofill, les solucions per evitar aquest problema passarien per repensar el disseny dels exercicis que es proposen, introduint formes geomètriques o diferents fons acolorits. Així, la resolució de l'exercici no es basaria exclusivament en la

percepció cromàtica.

D'altra banda, es recomana tenir cura en la combinació de colors que es sol·licita en els exercicis i no fer separar, per exemple, pomes vermelles de pomes verdes, o fer dibuixar els conjunts i separar els elements en vermell per als nombres parells i en verd per als senars. Així, Torrents i Bofill aconsellen combinar, per exemple, el blau amb el groc o amb el taronja i evitar el vermell amb el verd o amb el groc.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.