Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UPC - Campus Terrassa - 04/11/2011


El Diploma UPC per a més grans de 55 anys ha resultat finalista a la segona edició dels 'Premios Corresponsables'


Una classe del diploma per a majors de 55 anys

Aquesta iniciativa acadèmica, que s'imparteix al Campus de Terrassa amb la que col·labora activament l'Ajuntament de la ciutat, ha estat seleccionada entre 400 candidatures d'arreu de l'Estat
Un comitè tècnic format per 13 consultores i un jurat de 15 experts acadèmics en responsabilitat social a l'empresa ha acordat reconèixer la tasca desenvolupada per la UPC en la creació del Diploma 'Ciència, Tecnologia i Societat' per a més grans de 55 anys.


Els premis i els reconeixements s'han lliurat el dia 3 de novembre, en un acte que ha tingut lloc a l'Auditori d'ESADE a Barcelona, amb la presència de la vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, i del secretari del Consejo Estatal de Responsabilidad Social, Juan José Barrera. El delegat del Rector de la UPC al Campus de Terrassa, Francesc Astals, ha estat l'encarregat de recollir-lo.

El diploma

El curs passat es van graduar els 36 estudiants de la primera promoció del Diploma de la UPC 'Ciència, tecnologia i Societat' amb l'apadrinament de l'expresident Jordi Pujol. En l'actualitat estan en ple funcionament els tres cursos de la titulació, en els quals s'hi ha matriculat total de 105 estudiants.

La titulació, avalada per la Fundació UPC, és una diplomatura de tres anys de durada estructurada en dos quadrimestres per cada any, tardor i primavera. En cada quadrimestre l'estudiantat ha de cursar 306 hores de classes presencials i 750 hores de treball personal a casa o a la biblioteca.

Els estudis es plantegen en quatre eixos de coneixement on s'encabeixen assignatures de caire obligatori i optatiu. Els quatre eixos són: el científic tecnològic, que aproximarà als estudiants a les tecnologies emergents com ara la nanotecnologia, la genètica, els teixits intel·ligents, la reproducció assistida, el canvi climàtic i les energies renovables. Un altre eix emmarca temàtiques sobre els canvis accelerats que viu la societat i els nous horitzons del fet cultural expressat en formats com ara el teatre, el cinema, la literatura o la pintura. El tercer eix és el psicològic i de comportament humà, que dóna resposta al graninterès ciutadà pels estats emocionals de les persones. El quart eix dóna resposta a les inquietuds de la gentgranen l'àmbit de la salut.

En finalitzar la programació, les persones matriculades han de realitzar un treball de síntesi generalista dirigit i coordinat per un professor de l'equip docent.

Estudis singulars per a estudiants singulars

Els responsables del disseny de la titulació han tingut en compte la singularitat dels estudiants pels quals ha estat dissenyat el diploma i ho han fet sota paràmetres diferents a com es planteja bona part de la formació universitària. Per això, el programa d'estudis és obert, interdisciplinari i molt flexible, de manera que l'estudiantat pugui fixar el seu aprenentatge en funció de la seva preparació prèvia i la disponibilitat horària.

Segons l'Organització Internacional del Treball (OIT) es preveu que d'aquí a unes dècades el nombre de persones majors de 60 anys passarà de 672 milions a 2.000 milions. Segons el Secretariat d'Estat de la Seguretat Social, només el 44% dels majors de 55 anys es troba en situació activa. La Universitat té una responsabilitat social i cultural envers aquest col·lectiu de persones que ja no estan en actiu, però que es troben en condicions de seguir aprenent.

Experiències similars a Catalunya, Espanya i al món

Els responsables i impulsors del diploma UPC 'Ciència Tecnologia i Societat' s'han fixat en experiències similars arreu del món. De fet, a Terrassa, l'Aula Gran, que es fa a l'ETSEIAT, ja funciona des de fa molts anys i amb granèxit de participació, amb una programació estable.

L'Agrupació d'Aules de la Gent Gran (AFOPA)abasta casi 50 Aules de la GentGrana tot Catalunya amb la col·laboració del Consell Interuniversitari de Catalunya, la Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya i els ajuntaments de les ciutats on es fa. La UNED, a la seva seu de Cornellà, duu a terme la Universitat per a la GentGran(UGG), amb tres cursos de 12 assignatures i tallers pràctics. La UAB organitza un programa anomenat Universitat a l'Abast des de l'any 2000 que permet a la gentgranintegrar-se en algunes activitats docents de la universitat. La Universitat de Lleida va posar en marxa el curs 2006-2007 amb molt d'èxit el Graduat Superior en Cultura, Ciència i Tecnologia que es desenvolupa en quatre anys i s'adreça a persones més grans de 50 anys.

A Espanya, destaca l'experiència de la Universitat del País Basc, que ha creat les Aules d'Experiència amb dos modalitats d'estudis per a majors de 55 anys: un títol universitari de 4 anys en ciències humanes i un curs universitari de 2 anys més per a aquells que han superat el títol de ciències humanes. La Universitat d'Alacant disposa d'un diploma sènior en anglès ideat pels ciutadans estrangers que viuen a la costa, de tres anys de durada. Hi ha més experiències a tot l'Estat que es poden consultar al web de l'Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (www.aepumayores.org).

La major part d'experiències semblants a la resta del món es troba sota el paraigües de la University of the Third Age (U3A), què és una organització internacional amb l'objectiu d'estimular intel·lectualment als ciutadans jubilats. França va ser la pionera, amb l'organització, l'any 1973, de les primeres classes universitàries per a persones jubilades; GranBretanya va seguir l'exemple, que es va estendre després a Austràlia, Nova Zelanda i als Estats Units, on el model es va implementar en múltiples modalitats.

Més informació a

www.corresponsables.comPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.