Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

PARC DE RECERCA UAB - 17/12/2012


El CSIC, la UB i la UAB llicencien una patent a l'empresa Janus Developments pel tractament de malalties inflamatòries


Patent

Els resultats de la recerca patentada podrien ser útils a mig termini en el tractament de patologies inflamatòries, com la Malaltia de Crohn, Colitis ulcerosa, asma, psoriasi i fins i tot alguns tipus de malalties oncològiques
Tres grups de recerca del CSIC, la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) porten una llarga trajectòria de col·laboració en la recerca dels àcids nucleics d'interferència (siRNA), treball que ha permès solucionar diferents dificultats tècniques a l'hora d'inhibir, entre altres, gens implicats en malalties inflamatòries, com per exemple les relacionades amb l'acció del Factor de Necrosi Tumoral (TNF-alfa)


Com a resultat d'aquest projecte el 2010 van sol·licitar una patent que recentment ha estat llicenciada a la companyia Janus Development S.L.

Els resultats obtinguts fins ara fan preveure que, a llarg termini, aquests productes podrien ser útils en el tractament de patologies inflamatòries com la Malaltia de Crohn, Colitis ulcerosa, asma, psoriasi i fins i tot alguns tipus de malalties oncològiques. Donat que en aquestes malalties esmentades, el TNF-alfa promou l'estat patològic, és clar que la regulació d'aquest factor podria permetre una millora considerable en els pacients quan finalment es pugui aplicar, després del desenvolupament clínic.

Com a àcids nucleics no existeixen actualment productes comercials que inhibeixin el TNF-alfa però sí existeixen en el mercat anticossos monoclonals versus aquesta diana però que malauradament generen importants efectes secundaris. Un enfocament terapèutic emprant els siRNA permetria una acció més específica i eficaç.

Aquesta investigació s'ha desenvolupat conjuntament entre grups de recerca de diferents universitats i centres. Per part del CSIC, ha participat el Grup de Química d'Àcids Nucleics, liderat pel Dr. Ramon Eritja, de l'Institut de Química Avançada (IQAC). Per part de la UB, ha participat el Grup de Regulació Metabòlica en la Inflamació i en la Diabetis, liderat pel Dr. José Carlos Perales. I de la UAB ha participat el Grup d'Investigació en Inflamació i Tolerància, liderat per la Dra. Ester Fernández.

Janus Developments S.L, empresa que té per objectiu acostar la recerca bàsica a la indústria amb la finalitat que les invencions puguin arribar realment als usuaris finals, ha llicenciat aquesta patent amb l'objectiu de continuar madurant el desenvolupament d'aquesta potencial teràpia per a poder iniciar estudis preclínics. En el futur, es preveu incorporar altres partners al projecte per a poder finançar el seu desenvolupament clínic complet.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.