Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

RECERCAT - 24/11/2011


Les publicacions de les universitats públiques catalanes tenen un impacte científic de l'1,4%, un 35 % per sobre de la mitjana mundial


Mapa de les Universitats Públiques Catalanes

Respecte a la innovació i el progrés econòmic, l'estudi assenyala que durant el 2009 hi havia més de dues mil empreses innovadores i de base tecnològica en els parcs científics catalans, de les quals el 81% eren empreses petites i microempreses
El passat mes d'octubre va ser presentat l'estudi Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat, un estudi realitzat per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) en què s'analitza per primera vegada de manera conjunta l'activitat de les vuit universitats públiques catalanes i la seva repercussió en la societat i l'economia del país.


L'estudi fa un recorregut extens sobre la repercussió directa i indirecta de l'activitat que les universitats públiques catalanes tenen en la societat i l'economia de Catalunya. A banda de les principals dades i magnituds del sistema universitari públic català, l'anàlisi es completa amb exemples concrets d'activitats i serveis que estan duent a terme les universitats catalanes en múltiples àmbits.

En l'àmbit de la recerca, l'estudi apunta que, si considerem el nombre de citacions dels documents publicats, les universitats públiques catalanes tenen un impacte científic de l'1,4%, un 35% per sobre de la mitjana mundial. Pel que fa a la producció científica, Catalunya va representar el 28,5% de la producció en el conjunt de l'Estat i el 0,8% de la producció a nivell mundial. D'altra banda, el 60% de la producció científica a Catalunya en el període 2004-2008 va generar-se a les universitats públiques, el 34% als hospitals (la majoria d'ells vinculats a les universitats) i el 5% al sector d'administracions públiques.

Respecte a la innovació i el progrés econòmic, l'estudi assenyala que durant el 2009 hi havia més de dues mil empreses innovadores i de base tecnològica en els parcs científics catalans, de les quals el 81% eren empreses petites i microempreses. Pel que fa al nombre de sol·licituds de patents, entre els anys 2000 i 2009 hi va haver un increment d'un 89%, la qual cosa situa Catalunya en el grup de països amb major proporció de sol·licituds mundials de patents provinents del sector universitari.

A més dels beneficis que poden tenir la recerca i la formació de capital humà sobre l'economia del país a llarg termini, l'estudi també assenyala que l'impacte immediat, a curt termini, de les universitats públiques catalanes sobre l'economia del país se situa a l'entorn d'un 0,6% del PIB de Catalunya, i un 1% si hi comptabilitzem les institucions vinculades. En aquest sentit, les universitats públiques catalanes generen més de quaranta mil llocs de treball directes, l'1,1% del total de llocs de treball del teixit econòmic català.

D'altra banda, una de les xifres de l'estudi més rellevants des del punt de vista social és que la proporció d'estudiants catalans d'educació superior els pares dels quals no tenen formació universitària és del 40 %, la xifra més alta de l'OCDE. Tanmateix, l'estudi revela que la despesa pública en beques i ajuts als estudiants és molt baixa, d'un 8,2%, enfront de la mitjana de l'OCDE, un 17,3%. A Catalunya, el 80% dels joves estudia sense ajuts, un percentatge molt superior al dels països europeus més avançats.

Impactes de les universitats públiques catalanes a la societatPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.