Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Universitat i Societat del Coneixement - 20/06/2011


Noves Tecnologies Òptiques per a Aplicacions Industrials i V Workshop sobre Manufacturing Execution Systems, dues noves jornades de transferència Universitat - Empresa


Un moment de la jornada del CD6

Els grups de recerca CD6 i CGIP de la UPC, respectivament, han protagonitzat les dues trobades, a les que assistiren més de 40 empreses
Aquesta és una actuació emmarcada dins les Jornades de Transferència Universitat - Empresa organitzades pel servei d'Universitat i Societat del Coneixent de l'Ajuntament de Terrassa amb l'objectiu d'apropar els móns universitari i empresarial per tal que generin intercanvi de coneixements i posin en marxa projectes en comú. Es tracta de donar suport a la investigació en temes d'interès mutu universitat - empresa, tot enfortint les seves relacions per tal d'afavorir la recerca i la innovació aplicada.


El passat dia 12 d'abril va tenir lloc la jornada Noves Tecnologies Òptiques per a Aplicacions Industrials, liderada pel Centre d'Innovació Tecnològica CD6 (Centre de desenvolupament de sensors, instrumentació i sistemes) de la UPC, on es van exposar noves aplicacions industrials de les tecnologies òptiques i es va posar de manifest l'alt valor afegit que poden aportar en productes finals o en processos de fabricació.

La sessió va comptar amb la participació d'un representant del CDTI, que exposà les línies d'ajut disponibles per a les empreses que volen impulsar projectes d'innovació.

El CD6 és un centre d'innovació tecnològica creat l'any 1997 amb l'objectiu d'estructurar les activitats que en el camp de l'Enginyeria Òptica desenvolupaven diversos grups de recerca del Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa.

El centre el formen quasi 40 persones amb especialitzacions complementàries (Òptica, Electrònica, Mecànica i Software) que donen el caràcter pluridisciplinar necessari per a desenvolupar aplicacions properes al mercat.

Els resultats de recerca obtinguts han donat lloc a la creació de diverses empreses de base tecnològica que comercialitzen nous productes en diferents sectors d'activitat com són Sensofar, Visiomètrics, SnellOptics i MicroPap.

L'activitat del CD6 i la trajectòria professional dels seus membres ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la distinció com a Grup de Recerca Consolidat des de la primera convocatòria l'any 1993 i és membre de la Xarxa de Centres d'Innovació Tecnològica TECNIO d'ACCIÓ (Generalitat de Catalunya).

L'experiència acumulada en el desenvolupament de projectes de recerca i de transferència de tecnologia a empreses es remunta a més de 25 anys. A tall d'exemple, en els darrers 10 anys, el CD6 ha gestionat més de 120 projectes per a gairebé 90 clients i per un import superior als 7M€.

D'altra banda, el passat 16 de juny va tenir lloc el V Workshop sobre M.E.S. (Manufacturing Execution Systems), conduït pel grup de recerca CGIP (Control y Gestión Integral de la Producción) amb la col·laboració de l'empresa GE - Intelligent Platforms. La jornada va estar centrada en la interconnexió dels sistemes MES i els de tipus BPM (Business Process Management) com a eines clau en el procés d'adopció d'una estratègia de producció que permeti a les empreses evolucionar cap a l'excel·lència operacional i la millora de la producció.

Als MES Seminars existeixen dos espais clarament diferenciats; un primer espai anomenat "de conceptualització", en el què els assistents reforçen i amplien els seus coneixements sobre temes relacionats amb la gestió automatitzada de la producció, i un segon espai en el què es realitzen pràctiques de laboratori i on els assistents podran posar en pràctica sobre un procés real els coneixements de conceptualització adquirits a l'espai anterior.

El CGIP desenvolupa una important activitat en el camp de la robòtica, controladors programables, supervisió i adquisició de dades, disseny de controladors intel·ligents, sistemes de producció integrats, gestió i planificació de la producció i control remot. A més, el CGIP imparteix educació superior en totes les àrees.

La missió del grup de treball CGIP és transferir tecnologia entre universitat i empresa sobre temes relacionats amb l'enginyeria automàtica i l'electrònica industrial. Han fet, en els 10 anys que tenen de vida, 36 projectes d'investigació i transferència i han col·laborat amb diferents empreses, entre les que destaca INTEL i DAMM.

El grup el formen dos professors i 4 becaris estudiants universitaris d'enginyeria automàtica i electrònica industrial.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.