Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

DIUE - 09/11/2010


Catalunya assoleix màxims històrics en els indicadors de producció científica i se situa per davant de Finlàndia i Àustria


Tres persones fent recerca

La producció científica catalana ha assolit un volum de gairebé 15.000 documents (14.918), xifra que suposa un increment del 12,1 per cent de mitjana anual des de l'any 2003 fins al 2008 (8.393 documents) i passa a representar, per primera vegada, més de la quarta part de la de l'Estat espanyol (el 26,1%)
L'Estat espanyol és el 9è del món en producció científica. Catalunya va superar el 2008 la producció científica de països com Àustria (per primera vegada), Finlàndia o Noruega, respecte als quals es va apropant, o fins i tot superant, en producció científica: Catalunya (14.918), Finlàndia (12.865), Àustria (14.473) i Noruega (10.927).


Els articles de científics catalans estan per sobre de la mitjana mundial pel que fa a les vegades en què són citats en publicacions científiques de tot el món. Aquest concepte és el que es coneix com a índex d'impacte normalitzat. En el cas de Catalunya, l'índex assoleix el nivell 1,40 (la base mitjana mundial és 1). Aquest nivell és comparable al de Finlàndia (1,39), Àustria (1,38) o Suècia (1,48) i significativament superior al d'Espanya (1,13), que ja inclou el de Catalunya.

Aquestes xifres han estat recollides per l'informe trimestral en R+D+I que ha elaborat la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) i que recull les dades de la producció científica de Catalunya i la seva qualitat, comparant-les amb alguns països europeus de grandària similar i amb el conjunt de l'Estat espanyol.

L'informe de la CIRI també presenta dades de Catalunya quant a la producció científica i la seva qualitat dividides per grans àrees científiques temàtiques segons la classificació del grup de recerca espanyol SCOPUS. Les dades mostrades han estat processades pel grup SCIMAGO (www.scimago.es) a partir de la base de dades de l'empresa SCOPUS, la qual integra el més gran volum de revistes científiques existents. Aquestes dades, que permeten fer una comparació conjunta de paràmetres de producció científica (nombre de documents per milió d'habitants) i de qualitat científica (a: impacte normalitzat i b: concessions del Consell Europeu de Recerca per milió d'habitants de població com a indicador d'excel·lència d'alt nivell), assenyalen que Catalunya té un perfil similar a Suècia o Finlàndia, superior a Àustria o Noruega i molt superior al conjunt espanyol (fins i tot si s'hi inclouen les dades corresponents a Catalunya).

L'informe conclou que actualment l'esforç per a R+D+I és encara més imprescindible i urgent que fa dos anys, quan es va signar el PNRI, ateses les possibilitats que suposa per sortir de la crisi econòmica.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.