Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Universitat i Societat del Coneixement - 02/12/2010


Fira d'empreses a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa de la UPC


Logotip EET

Els objectius són facilitar l'accés al món professional dels nous i futurs enginyers tècnics i graduats en enginyeria i apropar l'empresa a la universitat per tal que es creïn sinèrgies entre ambdós àmbits
La Fira, que va comptar amb la participació de 15 empreses i institucions mitjançant estands informatius i conferències de diverses temàtiques, va estar organitzada per l'Associació d'Antics Alumnes i Amics de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, estudiants dels últims cursos de l'EET i el servei d'Universitat i Societat del Coneixement de l'Ajuntament de Terrassa.


L'Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) de la UPC, que va néixer fa més de 100 anys per proporcionar professionals a la indústria, continua treballant per seguir amb la seva vocació i tradició de proximitat amb el món empresarial. El curs passat, l'EET, que va graduar 226 nous enginyers i enginyeres, va mantenir accions de col·laboració amb 152 empreses de tots els sectors productius i va signar casi 240 convenis de cooperació educativa, gràcies als quals, 180 estudiants van poder realitzar pràctiques en una empresa. A l'EET estudien més de 1.500 estudiants en totes les àrees de l'enginyeria industrial i també en l'àmbit de les tecnologies audiovisuals i del disseny industrial.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.