Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

IES Torre del Palau - 25/10/2010


L'institut Torre del Palau, centre referent a Catalunya en l'ús de les TIC des de fa vuit anys, convidat al Congreso Escuela 2.0


Ponents de la trobada

Trobada a Madrid d'experts i professorat de tot l'Estat




La finalitat principal de la trobada era, per una banda, valorar la situació actual de l'ús de les TIC a l'Estat espanyol a travès de l'opinió de representants d'algunes Comunitats Autònomes i, per l'altra, mostrar experiències pràctiques que el professorat fa a les seves aules amb l'ús de les TIC.


El Ministerio de Educación, a través del Instituto de Tecnología Educativa (ITE),

va organitzar el Congreso Escuela 2.0 durant el divendres 22 i dissabte 23 d'octubre a Madrid.

L'institut Torre del Palau, centre referent a Catalunya en l'ús de les TIC des de fa vuit anys, va ser convidat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a assistir i a exposar un dels seus projectes educatius. A més de parlar sobre la implantació dels llibres digitals a l'aula (aquest curs prop de 200 alumnes de primer i segon d'ESO treballen les assignatures amb els seus portàtils), es va fer una ponència sobre "L'ús de l'actualitat dels mitjans de comunicació digitals com recurs educatiu en un centre TIC". Evaristo González Prieto, director del centre i responsable del projecte, va mostrar com l'actualitat mundial és un gran recurs educatiu a l'aula: interessa l'alumnat, provoca la curiositat, afavoreix l'escriptura multimèdia, incita a treballar valors humans i a entendre els problemes humans en un món global. Aquest projecte es porta a terme al centre amb alumnes de segon d'ESO des de fa vuit curs, en una assignatura optativa única als centres educatius de l'Estat Espanyol.

El Congrés el va tancar el Ministre d'Educació, Ángel Gabilondo. Davant un auditori de prop de 400 persones, el ministre va agrair molt sincerament el treball del professorat, autèntic motor i responsable directe de l'educació a les aules i va mostrar el seu convenciment de què l'ús de les TIC en el model d'escola 2.0 és un camí sense retorn, que respon a un model de formació de l'alumnat cap la societat del coneixement.





Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.