Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Universitat i Societat del Coneixement - 01/12/2010


Més de 40 empreses assisteixen a la jornada "Eficiència elèctrica: innovació i aplicacions", un acte d'apropament de la Universitat al teixit empresarial del territori


Un moment de la inauguració

Organitzada pel servei d'Universitat i Societat del Coneixement de l'Ajuntament de Terrassa i el grup de recerca MCIA de la UPC al Campus Terrassa, la jornada va tractar sobre les diferents possibilitats d'optimització en eficiència energètica, a través de les experiències i aplicacions en l'àmbit d'enginyeria elèctrica i electrònica industrial del grup de recerca
Aspectes com el projecte CENIT VERDE d'electromobilitat, l'eficiència energètica en plantes industrials, l'optimització del consum en maquinària industrial, actuadors electromecànics per aeronàutica i electrònica de potencia d'alt rendiment van centrar la jornada.

L'Ajuntament de Terrassa, a través del servei d'Universitat i Societat del Coneixement, treballa per la promoció del Campus Universitari de la ciutat i la difusió del coneixement essent una de les línies de treball prioritàries del servei la promoure la recerca aplicada i, per tant, jornades universitat - empresa.

En relació al grup de recerca MCIA, és tracta d'un centre de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ubicat al Campus de Terrassa. Forma part de La Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica, TECNIO.

Els objectius de MCIA són la recerca i el desenvolupament d'equips i aplicacions industrials. Cal destacar entre aquests el de trobar la millor solució científica i tecnològica, i la seva aplicació a la indústria en els camps de:


  • Instrumentació i Comunicacions
  • Control i Mecatrònica
  • Optimització Energètica
  • Electrònica aplicada als sistemes de transport
  • Diagnòstic industrial
  • Test d'Assaig no destructiu
  • Electrònica Industrial

Des de 1997 el grup MCIA ha desenvolupat activitats de recerca i transferència de tecnologia a Terrassa a l'interior del Departament d'Electrònica de la UPC. El Centre ha passat tres etapes d'evolució clarament diferenciades. En primer lloc, quan es va realitzar l' R + D bàsica i l'adquisició de know-how propi, una segona etapa de fort creixement i assoliment de l'excel·lència científica i la internacionalització. També durant aquesta segona etapa el centre va començar a transferir la tecnologia a la indústria i, per tant, el principi de més projectes aplicats. I, finalment, la tercera etapa dels projectes de la indústria i la consolidació de la recerca i el creixement de projectes internacionals.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.