Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

GENERALITAT DE CATALUNYA - 09/01/2013


Catalunya esdevé pionera en implantar el nou certificat CLUC d'acreditació del nivell d'anglès, vàlid a qualsevol universitat europea


Logotip CLUC

El Govern de la Generalitat i les 12 universitats catalanes, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), oferiran enguany el nou Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes (CLUC)
Aquest certificat interuniversitari, inèdit a l'Estat espanyol, acredita el nivell d'anglès B1, B2.1 i B2 d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües i té el reconeixement del CIC.


El poden obtenir tant el públic universitari com professionals externs que necessitin certificar el seu nivell d'anglès. El principal avantatge és que aquest certificat optatiu reconeix un determinat nivell d'anglès que serà vàlid a qualsevol universitat que formi part de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

A Europa, Catalunya esdevé pionera juntament amb Alemanya, on UniCert acredita els certificats que emeten les universitats alemanyes que s'hi adhereixen.

Una característica innovadora de l'examen que faran les universitats catalanes per obtenir el certificat és que es tracta d'una prova multinivell, és a dir, el candidat fa un únic examen que li permet acreditar el nivell que té si aquest se situa entre el nivell B1 i el B2. Pròximament, l'escala de nivells s'ampliarà fins al C1. L'examen avalua i certifica el nivell de les quatre destreses lingüístiques: expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, així com l'ús de la llengua.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.