Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 25/05/2012


Catalunya patenta el doble que Espanya però la meitat que la mitjana europea


Oficina Europea de Patents

L'Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha analitzat les dades d'Eurostat sobre les sol·licituds de patents presentades a l'European Patent Office (EPO) en el període 1996-2009. Els territoris de llengua i cultura catalanes han augmentat de forma considerable el nombre de patents, fins arribar al 0,91% del total de la UE l'any 2008
En el període 1996-2008, han augmentat de forma considerable el nombre de sol·licituds de patents a Catalunya. A través de les dades estadístiques de sol·licituds de patents presentades a l'European Patent Office (EPO) i que publica Eurostat, es demostra que Catalunya ha tingut un creixement del 262,7% i el País Valencià del 253,8%. En termes absoluts, Catalunya es troba per sobre de 16 dels 27 Estats membres de la Unió Europea


Així, Catalunya ha passat de 164,62 patents l'any 1996 a 432,53 l'any 2008. Per la seva banda, el País Valencià ha crescut de 36,4 patents l'any 1996 a 92,4 l'any 2008 i les Illes Balears presenten xifres modestes, amb una mitjana de 5,2 sol·licituds per any. En global, la UE ha crescut un 59,81% en el període 1996-2009, fins assolir les 57.863,53 sol·licituds de patents l'any 2009.

Ara bé, els indicadors de sol·licituds de patents per milió d'habitants i de població activa mostra unes xifres inferiors a la mitjana europea. En general, Catalunya duplica els indicadors de l'Estat espanyol però es troba a la meitat de les mitjanes de la UE.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.