Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - 22/02/2013


La UB i la UPC creen la primera 'spin-off' conjunta, dedicada a la tecnologia de compressió de grans volums de dades


Representants del DAPCOM-DATA Services

L'empresa de base tecnològica DAPCOM-DATA Services, S.L., és la primera spin-off participada per la UB i la UPC i és útil per a missions espacials i per altres aplicacions del sector aeronàutic, de la supercomputació i de les tecnologies de la informació i les comunicacions
DAPCOM-DATA Services, S.L.desenvoluparà i comercialitzarà FAPEC (Fully Adapted Prediction Error Code), un algoritme de compressió de grans volums de dades —superiors a 1 terabyte (1012 bytes)— que permet fer un ús més eficient del hardware i de l'ample de banda disponible per a múltiples aplicacions i sectors.


Creat inicialment per complir els elevats requeriments dels sistemes de compressió en missions espacials i al sector aeronàutic, l'algoritme FAPEC pot ser de gran utilitat en el processament i interpretació de dades de la recerca científica que utilitzen els supercomputadors, així com per empreses que necessiten gestionar grans volums de dades en els sectors de les tecnologies de la informació i les comunicacions, el multimèdia, les xarxes socials o de jocs a través d'internet, entre d'altres.

Aquesta nova empresa neix de la recerca desenvolupada per un grup format per vuit investigadors procedents de la UB, de la UPC, de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que van iniciar la seva col·laboració en el marc del projecte Gaia, una missió astromètrica de l'Agència Espacial Europea (ESA) a Espanya.

Desenvolupat en Llenguatge C++, l'algoritme FAPEC té una capacitat de compressió sense pèrdues que, fins i tot amb alts nivells de soroll i valors discrepants (és a dir, que poden afectar la transmissió correcte de les dades), és més elevada i més precisa que altres solucions que existeixen a dia d'avui en el mercat.

El desenvolupament i l'ús d'aquesta tecnologia minimitza l'espai per emmagatzemar les dades així com l'ample de banda per a transmetre-les. També redueix el temps per comprimir les dades sense pèrdues, transmetre-les i descomprimir-les. Tot plegat fa que el consum de recursos en el processat massiu de dades sigui menor que altres solucions estàndard.

Equip multidisciplinar i suport universitari

L'equip emprenedor de la nova spin-off, la primera empresa de base tecnològica que es crea entre la UB i la UPC, està format per Francesc Julbe, enginyer de telecomunicacions amb experiència com a desenvolupador de software i en el sector de la consultoria tecnològica; Jordi Portell, enginyer electrònic i doctor en física aplicada; Xavier Luri, professor titular del Departament d'Astronomia i Metereologia de la UB; Jordi Torra, catedràtic de Física al mateix departament de la UB i investigador principal del projecte Gaia; Enrique García-Berro, catedràtic de Física del Departament de Física Aplicada de la UPC —actualment director del Pla Serra Húnter de la Generalitat de Catalunya—; Alberto González, assessor tecnològic a l'Institut Cartogràfic de Catalunya; Marcial Clotet i Javier Castañeda, ambdós enginyers de telecomunicacions contractats per l'IEEC.

Actualment, l'spin-off disposa d'una implementació en software i un prototipus en hardware de la tecnologia FAPEC. Degut al seu alt potencial, la UB i la UPC han donat suport al projecte de creació d'aquesta empresa i han sol·licitat la patent de la tecnologia a Europa i als Estats Units. Així mateix, la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) ha assessorat l'empresa en la definició del seu pla de negoci i ha negociat el contracte de transferència de tecnologia que signat entre la UB, la UPC i l'empresa.

El projecte també ha rebut el suport del Ministeri d'Educació, a través del Campus d'Excel·lència Internacional BKC i RedEmprendia.

L'FBG és el centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació del Grup UB. Sol·licita entre 22 i 25 patents anuals i crea entre 2 i 5 empreses tecnològiques a l'any. L'FBG és el trampolí tecnològic de la UB i té el suport d'ACC1Ó, l'agència de la Generalitat de Catalunya que impulsa la competitivitat de les empreses catalanes.

La Universitat de Barcelona entra en l'accionariat de les seves spin-off a través de Cultura Innovadora i Científica (CIC-UB), l'empresa del grup UB dedicada a la gestió de participacions en empreses spin-off de la UB. Creada el 2003, aquesta empresa compta actualment amb participacions a Enantia, Genmedica Therapeutics, Biocontrol Technologies, Neurotech Pharma, ImmunNovative Developments, Iproteos, Advanced Nanotechnologies, Smalle Technologies i Dapcom-Data Services. L'objectiu darrer de CIC-UB és facilitar la creació d'empreses de base tecnològica tot obtenint un retorn econòmic i social per al grup UB i la societat així com la creació de llocs de treball altament qualificats.

Per part seva, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech ha creat en els darrers anys prop de 250 empreses de base tecnològica i ha registrat 147 patents des de l'any 2000 fins al 2011.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.