Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Ajuntament de Terrassa - 13/02/2012


L'Ajuntament avança en la creació d'una "finestra única" per a empreses i emprenedors


Seu de Foment de Terrassa

Les llicències d'activitats es tramiten ara al Servei a les empreses i a l'emprenedoria
L'Ajuntament de Terrassa està aplicant alguns canvis organitzatius amb l'objectiu de millorar els serveis d'atenció a les empreses i donar suport a les persones que volen emprendre una nova activitat econòmica a la ciutat.


Una de les principals modificacions ha estat el traspàs del Servei de Llicències d'Activitats de l'Àrea de Planificació Urbanístic i Territori a l'Àrea de Promoció Econòmica i Innovació. D'aquesta manera, la tramitació de llicències d'activitats s'ha incorporat, aquest mes de febrer, al projecte integral de Servei a les empreses i a l'emprenedoria. La voluntat municipal és que aquest departament realitzi totes les funcions orientades al teixit empresarial i esdevingui una "finestra única" per a l'usuari.

El Servei d'Empresa i Emprenedora aplega tots els serveis relacionats amb l'activitat comercial i ha incorporat també el Servei de Consum, que a l'anterior mandat depenia de l'Àrea d'Acció Social i Drets Civils.

Per fer realitat el projecte de "Finestra única", s'està treballant en la transversalitat i polivalència dels equips d'atenció al públic, inspecció i suport jurídic. Aquesta polivalència ha de permetre, per exemple, que un sol·licitant d'una llicència d'obertura d'un comerç rebi orientació i suport per a fer un anàlisi de mercat en la zona on vol establir-se i un "pla de negoci", així com la informació detallada de la normativa del comerç i de la seva realitat associativa i activitats de promoció i dinamització. Però que, al mateix temps, també rebi informació detallada de la normativa de consum, amb indicacions per adaptar-se de la manera més eficient a la mateixa, etc.

Així mateix, l'Ajuntament de Terrassa vol establir la figura del "gestor personal" per a l'emprenedor, empresari o comerciant que hagi de fer gestions i tràmits, per donar resposta a les seves necessitats i per fer el seguiment de l'expedient.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.