Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA - 19/12/2012


La Cambra de Terrassa llança al mercat la primera eina empresarial que avalua la competitivitat i els costos reals de les accions de RSE


Logotip Cambra de Comerç

Es tracta d'una innovadora eina que avalua polítiques de RSE en termes de competitivitat/cost i ofereix un pla de diagnosi i accions a mida
Aquesta eina actua com un simulador i avalua de quina manera les accions de RSE incideixen de forma objectiva i mesurable sobre la competitivitat de l'empresa.


Aquesta eina ofereix una estimació numèrica basada en el rati cost/benefici, que permet les empreses triar aquelles accions de RSE més eficients.

Aquesta aplicació, d'ús molt senzill i ràpid, ofereix en primer lloc una diagnosi sobre la situació de l'empresa en funció de quatre criteris: RSE al lloc de treball, RSE al mercat, polítiques de RSE en relació a la comunitat i actuacions davant del medi ambient. D'aquesta manera, l'empresa obté una imatge fidedigna de la seva situació en termes d'RSE. Una vegada feta la diagnosi, l'eina permet fer simulacions entre diferents polítiques el resultat de les quals serà expressat en un rati de competitivitat/cost. Així l'empresa escollirà la pràctica més eficient d'acord amb les prioritats manifestades per l'empresa. Finalment, l'empresa pot obtenir una avaluació després d'un període de dos anys a partir de la implementació de les polítiques de RSE convingudes en el procés. Aquest programa conté també un conjunt de bones pràctiques i d'eines de suport en matèria de certificacions. Orientada a tot tipus d'empreses, aquesta eina pot ser utilitzada per empreses amb polítiques d'RSE implementades per valorar oportunitats de millora i per a pimes interessades a fer les primeres passes en RSE.

Aquesta eina innovadora ha estat desenvolupada en el marc del programa europeu Responsible MED, impulsat pels països de la ribera nord de la Mediterrània (Espanya, França, Xipre, Grècia i Itàlia) amb l'objectiu de demostrar de forma científica que les polítiques de RSE tenen incidència positiva en la competitivitat de les empreses. Per part d'Espanya, la Cambra de Comerç i Indústria i la Universitat de Girona han estat les dues entitats que han participat en aquest programa promogut per la Unió Europea.

Antecedents del Projecte Responsible Med

El projecte Responsible Med es va iniciar a mitjans de 2010. En una primera fase d'aquest projecte els socis participants, entre els quals Cambra de Terrassa, van fer arribar al cap del projecte una quinzena de qüestionaris que reflectien les pràctiques en matèria d'RSE entre diferents empreses de la seva demarcació.

Posteriorment, els socis del Projecte Responsible Med van posar en comú els resultats dels qüestionaris obtinguts als respectius països en una reunió que va tenir lloc a Xipre, i on es van definir els paràmetres que havia de recollir l'aplicació informàtica i la primera versió de l'eina va ser presentada als socis en la reunió que es va mantenir el passat mes de juny a la seu de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. En aquesta sessió de treball, els diferents socis van aportar els seus suggeriments i punts de millora que, un cop treballats, han originat aquest nova versió de l'eina que ja ha superat la fase de prova.

Els 9 socis europeus participants en el projecte Responsible Med

Els 9 socis europeus que han participat en aquest projecte són els següents:


  • Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
  • Universitat de Girona
  • Govern Regional de la Toscana (Itàlia)
  • Govern Regional d'Umbria (Itàlia)
  • Universitat de Tecnologia de Xipre (Xipre)
  • Cambra de Comerç i Indústria de Marsella Provença (França)
  • ADRAL - Agència de Desenvolupament Regional de l'Alentejo (Portugal)
  • Prefectura de Larissa (Grècia)
  • Universitat d'Atenes d'Economia i Empresa - Centre de Recerca (Grècia)

Prova pilot a Cambra de Terrassa

Un grup de 9 empreses de la demarcació, així com la pròpia Cambra com a corporació empresarial, han col·laborat activament en el desenvolupament d'aquest projecte. Des de l'inici, responent als qüestionaris sobre pràctiques de RSE en l'estadi inicial i participant també en una Jornada d'Experts en matèria de RSE, que va organitzar la Cambra el febrer de 2011 per tal de posar en comú les bones pràctiques que cadascuna d'elles estava desenvolupant i que van servir de base per al desenvolupament de l'aplicatiu. També van participar en la prova pilot de la nova aplicació que va tenir lloc el passat 31 de maig.

Durant 3 hores, les 10 empreses participants van dur a terme els tests i van certificar el seu nivell d'acompliment en termes d'RSE. La Cambra de Terrassa, coordinadora de l'activitat, va recollir les valoracions dels participants per tal d'implementar millores de cara a la presentació pública de l'aplicació, que va tenir lloc en el mes de novembre a Itàlia.

Les empreses que van participar en la prova pilot van ser Bidons Egara, Embamat, Exclusivas Egara, Extrapernil, ISS Facility Services, Leitat, Mina Pública d'Aigües de Terrassa, Roche Diagnostics i S. Casamitjana.

RSE a Espanya

Tot i que a Espanya, un 43% d'empreses compta amb una política de RSE només un 16% ho fa sota un model formalitzat. Al mateix temps, d'acord amb l'informe de Foretica RS2008, en l'any 2008 un 46% de les empreses manifestaven desenvolupar polítiques de RSE, un 2,6% més que en l'any 2006. Tot i així, el major increment correspon a empreses grans, de més de 500 treballadors, el 90% de les quals es manifesten coneixedores del concepte de la Responsabilitat Social com a eina de gestió empresarial. Pel que fa a les empreses de menys de 100 treballadors, el 60% manifesten conèixer el concepte de RSE.

L'eina

Està a disposició de les empreses accedint al link csr.

Per a fer-ne ús, cal registrar-se.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.