Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA - 24/05/2013


Marta Bayo, estudiant de la FOOT, guanya la segona olimpíada de l'ull teòric


D'esquerra a dreta Montse Tàpias, Marta Bayo i Esther Guaus

L'Olimpíada de l'Ull Teòric és una iniciativa de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), de la UPC, dirigida a l'estudiantat perquè demostri el seu grau de coneixement en òptica geomètrica aplicada a l'ull humà
Marta Bayo ha estat la primera en caracteritzar correctament un ull teòric sense fer cap error. Hi han participat 45 estudiants i estudiantes.


Marta Bayo, estudiant de primer curs de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), ha guanyat la segona Olimpíada de l'Ull Teòric impulsada per aquest centre, en ser la primera estudiant en caracteritzar correctament un ull teòric sense fer cap error. Aquesta iniciativa, organitzada per Montserrat Tàpias i Aurora Torrents, professores de la FOOT, pretén motivar l'estudiantat del centre a assolir de manera correcta la caracterització del sistema òptic de l'ull humà.

L'Olimpíada consta d'una sola prova que consisteix a resoldre un ull teòric. Això implica caracteritzar cadascuna de les lents que composen l'ull (que són la còrnia i el cristal·lí) com a sistemes òptics; és a dir, com si fos una càmera fotogràfica. També s'ha de fer l'associació d'ambdues lents per formar el sistema òptic total de l'ull humà.

La resolució de l'exercici implica conèixer com es desplaçaran els raigs de llum a través de l'ull quan es forma la imatge a la retina (que és la pantalla on es recull la llum). El problema s'ha de resoldre amb la calculadora, aplicant determinades fórmules. A l'enunciat de la prova, les organitzadores van aportar les dades bàsiques de l'ull, com ara els índexs de refracció, les curvatures dels medis oculars o les posicions relatives de cada lent, així com el formulari necessari.

Marta Bayo va ser la primera a resoldre el repte sense cometre cap error. Segons Tàpias i Torrents, "si haguéssim posat notes, l'estudiant hagués tret un 10", afirmen. La FOOT premia la guanyadora d'aquesta singular prova amb una tablet que ha lliurat la mateixa degana del centre, Ester Guaus, el dia 27 de maig a les 12 hores.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.