Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Ajuntament de Terrassa - 09/03/2012


La Junta de Govern aprova el Pla de Millora de la Franja Nord


De dreta a esquerra, Jordi Ballart, Pere Navarro i Carme Labòria

El projecte permetrà la implantació de 90 empreses d'alt contingut tecnològic
L'alcalde de Terrassa, Pere Navarro, va presentar el 9 de març el Pla de Millora de la Franja Nord, aprovat el mateix dia per la Junta de Govern, que ha elaborat l'Ajuntament amb l'objectiu d'avançar en el desenvolupament urbanístic del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40


La presentació també va comptar amb les intervencions del tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Jordi Ballart, i de la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Carme Labòria.

El projecte pretén crear un front d'edificis per facilitar la implantació d'empreses del sector terciari amb un fort component tecnològic i d'alt valor afegit al nord de la ciutat, entre la traça de l'autovia orbital i els sectors adjacents de Can Roca, Pla del Bonaire i Can Tusell, i els polígons industrials Nord i Can Petit. El pla contempla també espais per a equipaments i zona verda. La urbanització de la Franja Nord està valorada en 7,6 milions d'euros, un cost que assumirien els propietaris dels terrenys, entre els quals es troba el Ministeri de Foment, que compta amb el 34% de la superfície urbanitzable, fruit de les expropiacions que va dur a terme per a la construcció de la B-40.

L'Ajuntament rebrà la cessió gratuïta del 10% dels terrenys urbanitzats, percentatge que serà de gestió municipal. Aquest pla permetrà la construcció d'un total de 187.213 m2 de sostre dedicats íntegrament a la nova activitat econòmica. Està prevista la instal·lació d'aproximadament 90 empreses amb un potencial de creació de 3.100 nous llocs de treball. Si sumem aquests nous espais als actuals del Parc Audiovisual, el Leitat i l'Euncet, més els àmbits d'activitat terciària de Can Colomer i Can Montllor, parlem d'una superfície total de 355.193 m2 amb una estimació de creació d'uns 6.000 llocs de treball.

La urbanització està previst desenvolupar-la en dues fases. La primera, ja aprovada, anirà de Can Colomer a l'avinguda del Vallès, mentre que la segona, des de l'avinguda del Vallès fins a la carretera de Castellar, està en funció de la determinació definitiva per part del Ministeri de Foment del futur enllaç entre la B-40 i l'avinguda del Vallès, a l'alçada de Can Petit. El pla contempla l'edificació d'un front d'edificis terciaris singulars a nivell arquitectònic. Aquesta franja actuarà també com una barrera d'esmorteïment acústic entre la B-40 i els barris residencials de Can Roca, Pla del Bonaire i Can Tusell. La urbanització d'aquest sector també comportarà el soterrament de la línia elèctrica que passa per les avingudes de Lacetània i de Portugal.

El 75% de l'ordenació urbanística plantejada es destinarà a espais públics, mentre que el 25% restant es dedicarà a la implantació dels futurs edificis que acullin les activitats productives de les empreses. Pel que fa als espais públics, cal destacar la creació d'una gran rambla lineal que anirà de la riera del Palau a la riera de les Arenes, al llarg de tota la Franja Nord de la ciutat, actuant com un element de connexió entre els diferents camins històrics que relacionen la ciutat amb el conjunt d'espais agrícoles i naturals situats a les planes del nord i als accessos al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Es preveu que l'aprovació definitiva del Pla de Millora de la Franja Nord es pugui fer entre els mesos de juliol i setembre d'enguany. Paral·lelament s'està treballant en els projectes d'urbanització i reparcelació d'aquesta zona, amb la previsió que estiguin enllestits i aprovats aquest mateix any. Les obres d'urbanització començarien immediatament, un cop el pla sigui aprovat de manera definitivaPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.