Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UOC - 04/02/2011


La UOC, referent mundial en polítiques d'accés obert a la informació acadèmica


Pàgina d'inici de la comunitat UOC

La UOC ha estat valorada com la desena universitat del món amb una política més favorable a l'accés obert (AO) de la informació científica i acadèmica
En el marc de l'Estat espanyol, se situa en el primer lloc del rànquing, que inclou les vuit universitats i organismes finançadors que ja han definit i aprovat una política d'accés obert.


La valoració la fa Melibea, un directori i estimador de polítiques d'accés obert que analitza les polítiques d'AO d'universitats, centres de recerca i organismes finançadors. Al mateix temps, fa anàlisis qualitatives i quantitatives d'aquestes polítiques, basant-se en una sèrie d'indicadors, com per exemple on s'ubica la informació (en repositoris institucionals o en pàgines web obertes a tothom amb accés a internet); el tipus de finançament de la recerca (total o parcial); el tipus de documents que es publiquen (articles, tesis doctorals, capítols de llibres, etc.); els drets de l'entitat finançadora sobre la informació, etc. La suma de punts obtinguts mitjançant aquests indicadors posiciona la universitat o centre de recerca en aquests rànquings a escala mundial i estatal, que mostren el percentatge d'obertura de la política institucional. En el cas de la UOC, aquest percentatge arriba al 70%.

L'O2 guanya visibilitat a internet

L'O2, el repositori institucional que dóna accés a les publicacions digitals d'accés obert produïdes per la UOC, ha pujat 218 posicions en el rànquing mundial de presència web de repositoris des del juliol de 2010. Ara és al lloc 300, d'un total de 1.185 repositoris de tot el món. En el rànquing mundial de repositoris institucionals, l'O2 se situa en el lloc 299, d'un total de 1.121 (177 posicions més amunt que al juliol).

Ambdós rànquings són una iniciativa del Laboratori de Cibermetria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el principal centre de recerca de l'Estat espanyol. La posició en la classificació es calcula a partir del nombre de documents indexats a Google Scholar, bases de dades, recol·lectors i directoris internacionals (RECOLECTA, DRIVER), els enllaços rebuts pel repositori, etc.

L'O2 va començar a funcionar el març de 2010, amb l'objectiu d'emmagatzemar, preservar i difondre la producció científica i acadèmica de la UOC. Inclou un ampli ventall de continguts digitals, com articles de revista, edicions preliminars, ponències i comunicacions en congressos, informes de recerca, materials docents, projectes de final de carrera, tesis doctorals, etc. Els continguts s'estructuren entorn de tres comunitats, que es corresponen amb les activitats de docència, recerca i gestió, i es classifiquen segons les diferents àrees temàtiques de la Universitat.

La posada en marxa de l'O2 ha permès que el coneixement generat a la UOC sigui visible en repositoris col·lectius d'accés obert, tant de l'Estat, com RECOLECTA, com internacionals, com ara DRIVER o OAlster.

Nous serveis a l'O2

Fa poc s'han implementat noves eines al repositori institucional de la UOC, l'O2, l'Oberta en obert.

D'una banda, i amb la intenció de proporcionar serveis de valor afegit que puguin ser útils als investigadors, s'ha incorporat informació dels índexs d'impacte de les revistes ICDS (MIAR), IN-RECS/IN-RECJ i SCOPUS (SCImago) en els registres d'articles de revistes. De l'altra, s'ha dotat el repositori de prestacions de web 2.0. S'hi ha afegit l'eina Add-this, que permet als usuaris enviar l'enllaç dels documents a les xarxes socials (Twitter, Facebook, Delicious, Digg, FriendFeed, MySpace, i fins a un total de 305 xarxes).

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.