Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

DIUE - 04/06/2010


L'OCDE avalua el sistema de recerca i innovació català en el seu informe dedicat a Catalunya


Mapa Catalunya

L'informe "Review of Regional Innovation: Catalonia, Spain" dóna compliment a un dels compromisos del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) Catalunya és la primera Comunitat Autònoma de l'Estat espanyol avaluada per l'OCDE
L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha elaborat un informe sobre el sistema de recerca i innovació català. La realització d'aquest informe és un dels compromisos del Pacte Nacional de Recerca i Innovació (PNRI) que preveu l'avaluació global del sistema amb l'objectiu d'obtenir una radiografia de la situació, un any després de la signatura del Pacte. El resultat permetrà posar el sistema català en un context internacional, i possibilitarà en el futur la comprovació dels avenços realitzats. Catalunya és la primera Comunitat Autònoma de l'Estat espanyol que ha estat avaluada per l'Organització

Aquest informe va ser encarregat pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) -ara Talència- a través d'un conveni signat el 16 de gener de 2009 amb l'OCDE per tal que aquest organisme dugués a terme una avaluació internacional del sistema de recerca i innovació català en conjunt. El projecte ha conclòs amb la publicació d'un estudi anomenat "Review of Regional Innovation: Catalonia, Spain" , que ha estat presentat avui a la Capella de Santa Àgata, a la Plaça del Rei de Barcelona.

La presentació, presidida pel conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha comptat amb la presencia de destacats especialistes com el cap de la Divisió de Politiques de Desenvolupament Regional de l'OCDE, Joaquim Oliveira Martins, també cap de l'Oficina per a mercats emergents i autor d'altres informes sobre Brasil i Xile; la Cap de la Unitat d' Innovació Regional de la Divisió de Politiques de Desenvolupament Regional de l'OCDE, Karen Maguire, responsable d'altres estudis sobre Anglaterra i Mèxic i consultora sobre desenvolupament econòmic i inversions financeres a Nova York així com analista del Urban Institute in Washington; o el consultor internacional de l'OCDE en el camp de la ciència, la tecnologia i la innovació, Daniel Malkin, que ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat en el Directorate for Science, Technology and Industry (DSTI) de l'OCDE i que ha estat Cap de la Divisió de Polítiques Científiques i Tecnològiques d'aquest organisme.

L'avaluació global del sistema durant l'any subsegüent a l'aprovació del PNRI permet disposar d'un punt de referència inicial de l'estat de situació, ja des de pocs mesos després de la signatura del PNRI,i analitzar al mateix temps alguns dels canvis que s'estan fent com a conseqüència d'aquest pacte nacional. El seu resultat permet posar en un context internacional l'estat de situació i els canvis el sistema, i possibilitarà en el futur comprovar els avenços realitats.

Metodologia

L'informe de la sèrie sobre Innovació Regional utilitza la metodologia creada per a treballs previs en la Divisió de Competitivitat Regional i Governança, així com també d'altres eines utilitzades a l'OCDE. Aquesta metodologia ja ha estat utilitzada en proves pilot en tres províncies a la Xina i aplicada al nord d'Anglaterra (Regne Unit) i al Piemont (Itàlia). En especial, l'informe se centra a:

1. Valorar el funcionament en general de la regió en termes d'indicadors estàndard de competitivitat i innovació.

2. Avaluar el funcionament dels components principals del sistema d'innovació a diversos nivells:


  • La presència i la comprensió de l'estratègia general o de la reflexió estratègica per el sistema d'innovació de la regió.
  • La governança i el flux de finançament per donar suport a la innovació. Per al cas de Catalunya, la governança multi-nivell serà un tema clau en l'informe.
  • Les limitacions i els incentius per als agents clau en el sistema d'innovació (com per exemple la petita empresa, la gran empresa, institucions de recerca i universitats) i les polítiques a adreçar-los.

3. Proposar recomanacions polítiques basades en aquesta valoració de les fortaleses i les debilitats de l'actual sistema i del seu funcionament així com valorar els canvis que s'estan fent en el marc del PNRI.

El Pla de Rercerca i Innovació (PRI) 2010-2013

Les recomanacions assenyalades en l'informe de l'OCDE són un important punt de referència que ja ha servit per orientar el Pla de Recerca i Innovació per a 2010-2013 (PRI), el qual ha estat aprovat recentment pel Govern de la Generalitat, i que permet superar algunes de les febleses en el sistema encara no resoltes en l'anterior. El nou PRI orienta els esforços en recerca i innovació en 17 focus, que són reptes en els que Catalunya té necessitats i/o potencialitats a partir de la confluència de capacitats científiques i tecnològiques i dels àmbits empresarial i públic.

El pla també preveu una estratègia territorial per tal que el coneixement i la innovació esdevingui un element de progrés en els diferents realitats socioeconòmiques del país.

Resum executiu (català)

Resum executiu (anglès)

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.