Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Ajuntament de Terrassa - 10/01/2012


Nova Oficina d'intermediació hipotecària


Seu de l'oficina

L'Ajuntament de Terrassa és el primer en crear aquest servei junt al Col·legi d'Advocats
L'objectiu és donar suport a les famílies que tenen dificultats per pagar els préstecs hipotecaris i amb risc de perdre el seu domicili per impagament.


L'Ajuntament de Terrassa i el Col·legi d'Advocats de Terrassa van posar en marxa el 10 de gener l'Oficina d'intermediació hipotecària a Terrassa, un nou servei que neix amb l'objectiu de donar suport a les famílies que tenen dificultats per pagar els préstecs hipotecaris i amb risc de perdre el seu domicili per impagament. La voluntat municipal és minimitzar l'impacte de la crisi hipotecària i evitar una problemàtica creixent que afecta al dret bàsic de l'habitatge. L'Ajuntament de Terrassa ha estat el primer en crear l'Oficina d'Intermediació Hipotecària, que ha estat un dels fruïts més destacats del grup de treball d'hipoteques i serveis socials creat l'any passat per reforçar la lluita contra la crisi.

Aquesta oficina està situada a la seu del Col·legi d'Advocats de Terrassa (C/Gabriel Querol, nº15) i comptarà amb un equip de 4 lletrats i una administrativa que atendran gratuïtament als ciutadans que hagin sol·licitat aquest servei. La seva missió principal és la d'oferir assessorament a les persones afectades i coordinar actuacions que permetin anticipar mesures per evitar el desallotjament per la via legal. La intermediació residencial facilita la comunicació entre la part deutora i l'entitat financera per trobar una solució abans d'una demanda d'execució hipotecària o bé durant el seu procés.

Aquest servei s'adreça a les persones, famílies o unitats de convivència empadronades a Terrassa, propietàries d'un habitatge que sigui la vivenda habitual i que es puguin veure afectades per risc residencial o bé ja es trobin immerses en procediments d'execució hipotecària. L'Ajuntament de Terrassa i el Col·legi d'Advocats han previst quatre perfils diferents d'usuaris:


  • Persones que, tot i no haver deixat de pagar, necessiten informació de les possibilitats i conseqüències derivades d'un possible impagament.
  • Persones que necessiten arribar a una solució amb l'entitat financera perquè preveuen que no podran fer front a les quotes pròximament i volen aconseguir millors condicions per poder continuar pagant.
  • Persones que han deixar de pagar les quotes però que encara no han estat demandades. En aquest cas, es sol·licitarà informació i intermediació amb l'entitat financera per evitar la interposició de la demanda.
  • Persones que han deixat de pagar, han estat demandades i es troben en qualsevol de les fases processals previstes per la llei, inclòs la de llançament que comporta el desallotjament forçós.

Per ser ateses, les persones interessades hauran de concertar la visita prèviament al telèfon 937366695, tot i que l'Ajuntament de Terrassa també preveu derivar ciutadans a aquest servei des de l'Oficina Local d'Habitatge i des de Serveis Socials. L'horari d'atenció telefònica serà els dilluns, dimecres i divendres de 9.30h a 13.30h.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.