Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Recercat - 28/04/2011


Sea Electric Waves desenvolupa un sistema per obtenir energia elèctrica a partir de les onades del mar


Prototip instal.lat al port de Sant Feliu de Guíxols

L'empresa catalana Sea Electric Waves ha desenvolupat una tecnologia pròpia per extreure energia a partir de les onades del mar i convertir-la en electricitat
El projecte ha participat del programa de suport a les empreses de base tecnològica d'ACC1Ó, l'agència per a la competitivitat de l'empresa catalana adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.


La proposta patentada per Sea Electric Waves es diferencia de la resta de sistemes desenvolupats fins ara en el fet que, en comptes d'instal·lar-se en una boia a mar obert, es fixa als espigons dels ports o als calaixos flotants dels dics. Això comporta que la inversió inicial i de manteniment sigui força menor que la que necessiten els enginys de mar obert, ja que és més fàcil d'instal·lar i l'electricitat pot ser transportada amb més facilitat a la xarxa elèctrica terrestre.

El sistema desenvolupat per Sea Electric Waves consisteix en una plataforma modular situada a escassa distància de l'espigó que genera energia elèctrica mitjançant el sistema anomenat columna d'aigua oscil·lant. Quan les onades pressionen la plataforma, l'aire que hi ha al seu interior es comprimeix a la part superior del mecanisme. Aquest aire es condueix fins a una turbina que, amb el seu moviment rotacional, és capaç de crear fins a 35.000 quilovats d'electricitat per any, l'equivalent al consum elèctric de 75 persones durant aquest temps.

Des del passat mes de febrer, un prototip del sistema s'ha instal·lat temporalment al port de Sant Feliu de Guíxols amb l'objectiu de constatar els resultats de les simulacions prèvies realitzades en el laboratori i demostrar en l'entorn marí la viabilitat d'aquest projecte.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.