Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

RECERCAT - 06/10/2011


L'EIT presenta el full de ruta de la innovació europea 2014-2020


Agenda Estratègica d'Innovació de l'EIT

L'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) ha presentat a la Comissió Europea la seva proposta d'Agenda Estratègica d'Innovació, en què estableix les prioritats per poder enfortir la capacitat europea d'innovació i competitivitat per al període 2014-2020
Aquesta proposta, que ha de ser revisada per la Comissió i posteriorment aprovada pel Parlament i el Consell europeus, se centra en la potenciació de les comunitats de coneixement i innovació (KIC) en les quals es fonamenta el funcionament de l'EIT i que tenen l'objectiu de transformar idees en productes i serveis que ajudin al desenvolupament econòmic i social d'Europa i fomentin l'esperit emprenedor.

Actualment hi ha tres KIC en marxa, que treballen en els àmbits del canvi climàtic (Climate-KIC), la societat de la informació (EIT ICT Labs) i l'energia (InnoEnergy). En aquesta darrera, hi ha una important participació catalana. La proposta de l'Agenda Estratègica d'Innovació és, a més de potenciar les tres KIC actuals, engegar-ne nou més: tres el 2014, tres el 2017 i tres el 2019. L'EIT proposa assumir el 25 % del seu finançament durant el període de capital risc —que estima en una mitjana de dotze anys—, per a la qual cosa necessitaria un pressupost de 4.000 milions d'euros per al període 2014-2020.

L'EIT també proposa, per a les noves KIC, els àmbits següents: vida humana i salut; aprenentatge humà i entorns d'aprenentatge; alimentació per al futur; manufactura per i per a éssers humans creatius; seguretat i protecció; i mobilitat i ciutats intel·ligents.

Font: EITPosa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.