Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Mina Pública d'Aigües de Terrassa - 14/11/2011


El prestigi del laboratori ambiental de Mina Pública d'Aigües de Terrassa segueix al més alt nivell


Logotip Mina Pública d'Aigües de Terrassa

Al Laboratori Ambiental li ha estat renovada i ampliada l'acreditació que atorga l'Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)"
Aigües de Terrassa informa que, a resultes de l'auditoria realitzada per ENAC, al Laboratori Ambiental li ha estat renovada i ampliada l'Acreditació segons la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per a la realització d'anàlisis físico-químics d'aigües continentals, residuals i de consum i també anàlisis microbiològics d'aigües de consum. Disposem de 124 paràmetres acreditats en aquests àmbits, havent-se ampliat enguany, en aigües de consum i continentals, als anions (per cromatografia iònica) i als Clostridium perfringens.

L'Entidad Nacional de Acreditación és l'organisme designat per l'Administració estatal per establir i mantenir el sistema d'acreditació a nivell de tot l'estat, d'acord amb les normes internacionals, seguint en tot moment les polítiques i recomanacions establertes per la Unió Europea. La seva missió és avaluar la competència tècnica dels organismes avaluats, com els Laboratoris, per generar confiança a l'Administració, al mercat i a la societat.

El Laboratori Ambiental disposa de l'equipament tecnològicament més avançat, que junt amb el personal altament qualificat, el situa entre els laboratoris de primer nivell del sector, assegurant la qualitat de l'aigua sense dependre de laboratoris externs i, a més, oferint serveis a tercers complint amb els més estrictes criteris d'exactitud i precisió. Està especialitzat en l'anàlisi d'aigües de tot tipus, començant per l'aigua natural de pous, rius, llacs i embassaments, continuant per les aigües de procés, en el seus diferents estadis, com la de les torres de refrigeració, l'aigua emmagatzemada, la de consum, tant la de la xarxa de distribució com l'envasada, la recreativa i lúdica i l'aigua residual.

Des del Laboratori Ambiental d'Aigües de Terrassa treballem per continuar sent un dels laboratoris de prestigi a nivell estatal.

Quedem, com sempre, a la vostra disposició per a qualsevol consulta i/o aclariment del contingut d'aquest comunicat.Posa Flash Player per reproduïr aquest fitxer
o descarrega'l per reproduïr-lo localment.


Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.